Cam fiber ile diş

Sayfa İçeriği

CAM FİBER DİŞ

Tek diş eksiklikleri; oral implant, adeziv köprü restorasyonları ya da geleneksel metal destekli porselen restorasyonlarla giderilebilir. 
Son yıllarda; fiberle güçlendirilmiş kompozitlerden hazırlanan köprü restorasyonları, metal destekli restorasyonlara oranla daha fazla talep görmektedir. 
Bu tip restorasyonlarda fazla preparasyon yapılmaması; dentin hassasiyeti veya periodontal dokularda enflamasyon riskinin az olmasını sağlar. 
Bu tip restorasyonlar; ekonomik olması, geri dönüşümlü bir tedavi olması, klinik ve laboratuvar işlemlerinin kısa ve kolay olması gibi avantajları nedeniyle sıklıkla tercih edilirler. 
 1 yıllık takip süresi sonunda yapılan tüm cam fiber diş restorasyonlarda herhangi bir başarısızlık görülmedi.
Periodontal hastalıklar, enfeksiyon, travma, çü-rük gibi nedenlerle kaybedilmiş tek diş eksik-liklerinde sabit ya da hareketli protez, implant destekli kuron ve adeziv köprü gibi restorasyon çeşitleri uygulanmaktadır. 
Bu uygulamaların çe-şitli avantaj ve dezavantajları mevcuttur.1 Geleneksel köprü restorasyonlarında, dişsiz boş-luğun her iki yanındaki dişlerin kesilmesi, bir-den fazla seans gerektirmesi, tamirlerinin uzun olması, laboratuvar teknisyeninin becerisine bağlı olması, maliyetinin yüksek olması gibi zorlukları vardır
 Fiberle güçlendirilmiş kompozit-lerin (FGK) sabit protezlerde kullanımı 1990’lar-da artışa geçmiş ve estetik üstünlüklerinden dolayı sıklıkla kullanılmıştır.
FGK’lerle geleneksel preperasyonla sabit pro-tetik restorasyonlar hazırlamak mümkünken, destek dişler üzerinde çok az preparasyon yapa-rak ya da hiç yapmadan da koruyucu yaklaşım elde etmek mümkündür.
Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin çeşitli kullanım alanları vardır. 
– Direkt kompozit restorasyonlar
– İndirekt restorasyonlar (inley, onley, tam veneer koron)
– Periodontal ve travma sonrası splint uygula-ması
– Kısa veya uzun süreli geçici köprüler
– Ön ve arka sabit köprü restorasyonları (tek üyeli veya implant destekli)
– Protezlerin güçlendirilmesi ve tamiri
Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin fiziksel özelliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılarına değişik fiberler katılmıştır. 
Bunlar; karbon, ara-mit, polietilen ve cam fiberlerdir.6 Cam fiberler 1960’ların başından itibaren diş hekimliğinde kullanılmaktadır. 
Cam fiberler; amorf (kristalsiz), izotropik, üç boyutlu ağ yapısındadır. Renksiz, doku ile uyumlu, estetik, esnek ve dirençli ol-ması nedeniyle daha çok tercih edilmekte-dir.
Ayrıca yapışma özelliklerinin çok iyi olması, translüsens olması, korozyona uğramaması gibi avantajlara sahiptir.
 Cam fiberlerin; E-cam, S-cam, C-cam ve M-cam olmak üzere değişik türleri vardır. 
Fiberle güçlendirilmiş kompozit-lerde kullanılan fiberler elektriksel cam yani e-cam olarak bilinmektedir. Fiberle güçlendirilmiş sabit bölümlü protezler ilk defa Vallittu7 tarafın-dan sınıflandırılmıştır:
1. Dalgalı ya da tek yönlü cam fiber ile alt yapısı hazırlanan tam kronlar
2. FGK alt yapı ile yüzey tutuculu rezin bağlı sabit parsiyel protezler
3. FGK alt yapı ile inley ya da bölümlü kron tutuculu inley protezler
4. FGK alt yapı ile yüzey tutuculu ve tam kron-inley bölümlü kron tutuculu sabit protezlerin kombine kullanıldığı hibrit sabit bölümlü protezler
Fiberle güçlendirilmiş kompozit köprülerde göv-de; direkt ve endirekt yöntemle hazırlanabilir. Gövde hastanın kaybetmiş olduğu doğal dişi, hazır akrilik diş olabileceği gibi kompozit rezinle de şekillendirilip hazırlanabilir.

Bu yayın ne kadar yararlı oldu?

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama puanı 4.8 / 5. Oy sayısı: 187

Bana yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

(Zorunlu Değildir.)

× WhatsApp/Randevu Al