All Posts Tagged: 2016 dişdolgu fiyatları

2016 Diş Dolgusu Fiyatı

Türk Dişhekimleri Birliği 2016 Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`nin hazırlanışı ve yürürlüğe girişi ile ilgili 3224 sayılı Kanunun 11/f, 26/e ve 40.maddelerinde değişiklikler yapılması sonucu daha önce Sağlık Bakanlığı`nın onayı ile yürürlüğe giren TDB Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, "rehber tarife" olarak nitelendirilmiş ve Oda Yönetim Kurullarının her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak gönderdikleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu, tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik edeceği ve bu tarifelerin Sağlık Bakanlığına bildirmesiyle yürürlüğe gireceği hükmü getirilmiştir.
Devamı
× WhatsApp/Randevu Al