çürük diş arşivleri - Dr. Sertaç KIZILKAYA
  • Türkçe
  • İngilizce

Opening Hours : Mesai: Pazartesi - Cumartesi 09:00-19:00
  Contact : +90549 347 43 47

All Posts Tagged: çürük diş

Estetik diş dolgu fiyatı

Diş çürüğü

Diş çürüğü

Dişhekimliği mesleğinin asıl amacı; doğal dişleri sağlıklı tutmak ve bu amacı halka benimsetmek olmalıdır. Diş çürüğü ile mücadele ederek diş ve ağız sağlığının idamesinde temel gereksinim; bilimsel temele dayanan bir anlayıştır ve bu da doğru teşhise, önleyici ve tedavi edici planlara dayanır.

“Diş çürüğü”terimini çoğu kez anlamından farklı kullanırız. Çoğu klinik çalışmalarda bu terimin devam eden veya geçmişteki hastalığın kaybedilen semptomlarını yansıttığını hatırlamamız önemli bir noktadır. Artık günümüzde diş çürüğü tükürükteki ve diş dokusundaki kalsiyum (Ca) ve Fosfat (PO4 ) iyonları arasındaki kapsamlı bir dengenin görüntüsü olduğu ve bu dengede Florür (F) ve diğer faktörlerden etkilenen plak mikroorganizmalarının da dolaylı etkisinin olduğu bilinmektedir.

Çürük riskinin belirlenmesi

Dişhekimleri bütün hastalarında başlangıçta mevcut olan çürüğü; yüksek, düşük veya orta derecede riskli   olarak kaydetmelidirler. Çürük aktivite testleri Genellikle tükürük hakkında az şey bilinmektedir. Ancak günümüzde, bilimsel teknolojinin gelişmesiyle birlikte gereken teknik olanaklar, dişhekiminin çalışma ortamında hemen kullanabileceği tarzda tasarlanmış ve imal edilmiştir.

Klinik muayene

Çürük riski için en faydalı göstergedir. Klinik ve radyografik muayenede, gözlenen

•             Tekrarlayan dolgu

•             Çoksayıda yeni çürük ile birlikte tekrarlanan tedavilerin olması

•             Durgun,temizlenemeyen bölgelerin varlığı

•             Örtülmemiş derin fissurlar

•             Dişeti çekilmesi ile açığa çıkmış kök yüzeyleri

•             Çok bantlı ortodontik apareyler

•             Bölümlü takılıp çıkarılabilen kancalı protezler

•             Kötü dolgular da plak birikimini ve çürük riskini artırırlar.

Diyet hakkında bilgi almak , çürük riskinin belirlenmesinde oldukça önemli olabilir. Tıbbi veya sosyal hikâyedeki bir değişiklik alışkanlıkları ve dolayısıyla çürük riskini değiştirebilir. Emeklilik ve yas (acı) gibi hayattaki bazı dönemler yaşam tarzında, diyette ve diş sağlığında değişikliğe neden olabilirler. Hastalara çürüğün nedenini açıklamamak etik olmayan bir durumdur. Böyle durumlarda diş
çürüğüne yediğimiz, içtiğimiz şeylerin neden olduğunu açıklanabilir ve hastaya bir diyet formu verilebilir ve 3 gün boyunca bütün yediğinin ve içtiğinin veya alman ilaçların kaydı istenebilir. Burada önemli olan çürüğe yatkın bir erişkinde şeker alım sıklığının diyet analizi ile ortaya çıkabilmesidir. Hastanın değişip değişmeyeceği başka bir sorundur, alışkanlıkları değiştirmek zordur, ancak böyle bir form hasta eğitimi için temel oluşturur. Böylece bilgilendirilen hasta kendisi kabul edilebilir çözümler önerebilir.

Daha iyiyi elde etmek için yeme alışkanlıklarını değiştirmek imkânsız değildir. Risk tayini önleyici ve onarıcı tedavinin her ikisinde de risk düzeyinin belirlenmesi çok önemlidir. Yüksek  çürük riski sınıfındaki bir hasta için restoratif tedavi gerektiğinde girişimler, kişiyi; uygulanabilen daha konservatif tedavi planından sonra daha düşük çürük risk sınıfına çekme yönünde olmalıdır.

Önleyici bakım

Diş hekimleri her zaman aktif çürük veya aktif çürük şüphesi olan durumlarda ağız içinde uzun süreli değişikliklere neden olacak girişimlerde bulunmaya zorunludur.

Önleyici bakım; oral hijyen, diyetle ilgili sorunlardaki öğütler, florürlü diş macunu gibi topikal ajanların evde kullanımı ve bazı durumlarda
da terapotik verniklerin veya fissür örtücülerin klinik kullanımından oluşur.
Hepimizin bildiği “korumak için genişletme” prensibinde öncelik genişletmededir. Ancak günümüzde dişhekimliği pratiğinde materyal ve tekniklerdeki olumlu gelişmeler nedeniyle öncelikler yer değiştirmeye başlamıştır. Artık korumak genişletmekten önce yapılabilmektedir. Restoratif dişhekimliğinde korumak hastalara karşı bir sorumluluktur. Bu nedenle restoratif tedavi düşünülmesi halinde koruyucu alternatiflerin mutlaka düşünülmesi gerekmektedir.

Devamını Oku
Diş çürüğünde kompozit ve amalgam dolgu tedavisi

Diş Çürükleri

Diş çürümesi bir bakteriyel enfeksiyonla başlar bulaşıcıdır ama önlenebilir, çürüğe neden olan bakteriler asit, yiyecek birikintileri ve salya ile birleşerek plak denen yapışkan bir maddeye dönüşür. Bu plak bakterilere koruyucu kalkan oluşturarak gelişip çoğalmalarına ortam sağlar. Zamanla bakterinin ürettiği asit diş minesini yiyerek  bir delik açar. Eğer tedavi edilmezse asit ve bakterilerin yumuşak dentine ulaşması kaçınılmazdır.

Bakterinin dentine sızma aşamasında çürük ve bakteriler temizlenerek delik örtülmez ise diş pulpasında enfeksiyon başlar. Diş sinirinden başlayan enfeksiyon kök kanalları vasıtası ile diş kökünden kemiğe ilerler.

Çürük Nasıl Önlenebilir?

Tükürük su, protein, elektrolit ,mineral tuzlar, kalsiyum ve flordan oluşur.İyi bir tükürük salgılama düzeyi doğanın dişteki yiyecek  artıkları temizleyerek çürüğü önleme yoludur.Çürük konusundaki belirtiler o kadar azdır ki ancak eğitimli bir diş hekimi bunları teşhis edebilir.Çoğu zaman çürük çıplak gözle görülmez. Çürüğün var olu olmadığını anlamak için röntgen, dijital görüntüleme, ağız içi kamerası ya da özel büyütücü gözlüklerden yardım alınır. Erken teşhisin burada büyük bir önemi vardır.

Diş çürüğüne neden olan önemli bir etken de dişlerin eğri olmasıdır. Eğri dişlerin kolaylıkla çürüyeceğini unutmayın. Diş eğriliklerinin ortodonti tedavisi ile düzeltilmesi sayesinde dişlerde oluşacak diş çürüklerini engellemek mümkün olmaktadır.

Diğer bir çürük yapan etken ara öğünlerdir. Yemek aralarında bisküvi, gofret gibi atıştırmalıklar yenildiğinde diş çürükleri için elverişli ortam hazırlanır. Dişler kolaylıkla çürür. Çürüksüz bir ağız için iyi diş fırçalamanın önemini de unutmamak gerekir.

Diş Çürüğü Tedavisi

Çürüyen diş en kısa süre içerinde temizlenip dolgu yapılmalıdır. Diş çürüğü bekledikçe diş içinde yayılır. Hem yapılacak diş dolgusunun sağlamlığını hem de estetiğini olumsuz etkiler. Çürük başlangıç aşamasında diş dolgusu ile tedavi edilmelidir. Dolgu olabileceği zamanı geçirdiğimizde ağrı başlar. Bu da dişin kanal tedavisi olması anlamına gelir. Kanal tedavisi hem maliyetli hem de her zaman istenilen sonucun alınamadığı bir diş tedavisidir. Diş kanallarının eğri olması veya tıkalı olması gibi durumlar dişin çekimine kadar neden olabilir.

Estetik diş dolgu fiyatı

Estetik diş dolgusu için kullanılan kompozit dolgu fiyatı ile amalgam dolgu fiyatı farklıdır.

Daha estetik olması nedeni ile artık diş çürüğü tedavisinde kompozit diş dolgusu kullanılmaktadır. Amalgam diş dolgusu söküp yerine estetik kompozit diş dolgusu yapmak mümkündür.

Yandaki resimde eski metal amalgam diş dolguları sökülüp yerine kompozit estetik beyaz diş dolgularının yapılmış şeklini görüyorsunuz. Lompozit diş dolgu fiyatı amalgam dolgu fiyatı ile karşılaştırıldığında kompozit dolgu fiyatı daha yüksektir. Ancak civa içeren amalgamlar artık terk edilmiştir. Hem sağlık hem estetik bakımdan kompozit diş dolguları tercih edilmekte ve uygulanmaktadır.

2019 diş tedavi fiyatları tarifesinde kompozit diş dolgusu fiyatı 280 TL dir. Diş dolgusu çürüğün kapladığı yüzey sayısına ve çürüğün derinliğine göre fiyatlandırılır.

Devamını Oku