Dijital arşivleri - Dr. Sertaç KIZILKAYA
  • Türkçe
  • İngilizce

Opening Hours : Mesai: Pazartesi - Cumartesi 09:00-19:00
  Contact : +90549 347 43 47

All Posts Tagged: Dijital

DİS HEKİMLİĞİNDE DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME

Filmsiz görüntüleme sistemidir. 1987 yılında dişhekimliğinde kullanılmaya başlanmıştır. Konvansiyonel görüntüleme sistemlerinden farklı olarak, film banyo solüsyonları gerektirmez. Bunun yerine, bir bilgisayar ekranında, anında görüntüyü oluşturan bir sensör ve kompüterize görüntüleme sistemi kullanılır.

 

Dijital görüntülemenin amacı, dental hastalıkların tanısında ve değerlendirilmesinde kullanılacak görüntüleri oluşturmaktır. Oluşturulan görüntüler, tanısal olarak film bazlı görüntülere eşdeğerdir. Film bazlı görüntüler gibi, dijital radyograflarda da, hekime

dişler ve destek dokular hakkında geniş bilgi verir.

 

Dijital görüntüleme, bir sensör kullanarak radyografik görüntüyü elektronik parçacıklara ayıran, bir bilgisayar ile görüntüyü ortaya çıkaran ve depolayan, bu şekilde radyografik görüntünün elde edilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Hasta, burada da konvansiyonel radyografide olduğu gibi  x – ışınına maruz kalır,  

ancak elde edilen görüntü, banyo işlemlerinden geçmesi gereken film üzerinde değil, bilgisayar ekranında ortaya çıkar. Hasta ağzına yerleştirilen sensörü ekspoz etmek üzere, x-ışını kaynağının düğmesine basılır. Sensör ışınlanan alanın görüntü bilgisini toplar, bilgisayar, sensörden aldığı bilgiyi dijitize eder, işler ve depolar. Monitörde görüntü çok kısa sürede, konvansiyonel film banyosu için gereken sürenin çok azı ile,

ortalama 0.5-120 sn. içinde izlenebilir. Böyle hızlı görüntü oluşumu, cerrahi implant yerleştirilmesi, kök kanal tedavisi gibi işlemler sırasında  işleme ara verilmesi

ve zaman kaybını önlemesi açısından çok önemlidir.

Dijital görüntüleme tekniği ile elde edilen görüntülere, x-ışını filmi veya radyograf değil, ‘imaj’ denir.

 

Dijital görüntülemede  intraoral film yerine bir sensör (küçük bir dedektör) hasta ağzına yerleştirilir ve konvansiyonel radyografide olduğu gibi, x-ışınları bu sensöre çarpacak şekilde yönlendirilir. Sensörün yüzeyinde bir elektronik şarj oluşturulur. Bu elektronik sinyal dijitize edilir veya dijital forma dönüştürülür.

Dijital sensör bu bilgiyi bilgisayara aktarır. Görüntü, sensör tarafından dijitize edildikten sonra bilgisayarda işlenir. Görüntüyü elektronik olarak depolayıp saklamak için software kullanılır. Saniyeler içinde görüntü ekranda belirir, yorumlama ve tanı için görüntü güçlendirme işlemleri yapılabilir.

Devamını Oku

Periapikal Radyogragfi ve Direk Dijital Radyografi

Periapikal Radyogragfi ve Direk Dijital Radyografi

           Periapikal filmler, çenelerin sınırlı bölgelerinin düzlemsel görüntüsünü veren, geleneksel bir görüntüleme tekniğidir. Periapikal filmlerde, objelerin görüntüsünün boyu, açılamaya bağlı değişir. Kemiğin boyutlarını güvenilir bir şekilde vermedikleri için implant tedavi planlamasında tek başlarına yerleri yoktur. 
          Periapikal radyografi, panoramik röntgenlere göre görüntü detaylarını daha iyi verirler. Panoramik filmlerde gözden kaçan patolojiler, periapikal filmlerin ayrıntıları daha net bir şekilde göstermesi nedeniyle yakalanabilir. Bu yüzden, tek diş eksikliği gibi kolay vakalarda, implant planlaması panoramik filmler üzerinden yapılıyorsa, bölgenin daha net izlenebilmesi için periapikal filmlerinde kullanılması daha uygun olur.
         Direkt dijital filmler, geleneksel filmler yerine x-ray ışınlarına duyarlı sensörlerin kullanıldığı ve görüntünün anında kişisel bilgisayarlara aktırılıp izlenebildiği, yeni bir görüntüleme tekniğidir. Günümüzde, anında görüntü alma, ışınlama süresini % 90 oranında azaltma ve banyo işlemlerini ortadan kaldırma gibi olumlu özellikleri sayesinde, hızlı bir şekilde periapikal radyografinin yerini almaya başlamıştır. 
         Direk dijital radyografinin anında görüntü verebilme özelliği, implantın cerrahi aşamaları esnasında kullanılmasını sağlamıştır. İmplantı planlanan bölge kritik anatomik oluşumlara yakınsa, direkt dijital görüntüleme sayesinde anında görüntüler alınarak, açı ve derinlik kontrol edilebilir.
 Gelişen teknoloji ile birlikte tüm medikal alanlarda olduğu gibi diş hekimliği radyolojisinde de konvansiyonel görüntüleme yöntemlerinin yanısıra dijital tekniklere doğru bir yöneliş olmuştur.
         Araştırmamızda, kronik periodontitis tanısı konulan ve flap cerrahisi planlanan, onsekiz hastanın altmış mandibular premolar- molar bölgesinden cerrahi işlem öncesi ve sonrası alınan konvansiyonel radyograflar ve Dijital subtraction radyografi (DSR) görüntüleri ile kemik iyileşim sürecinin takip edilmesi ve her iki tekniğin radyografik verileriyle etkinlik yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır.
         Hastalarda yapılan periodontal cerrahi tedavinin sonuçlarını takip etmek amacıyla cerrahi öncesi (0), cerrahi sonrası 3. ve 6. aylarda periodontal indeks, cep derinliği ve diş eti çekilme miktarı kayıtları alınarak, aynı sürelerde standardize paralel periapikal radyografi tekniği ile elde edilen radyograflar, alveolar kemiklerdeki değişiklikleri saptamak ve yapılan cerrahi işlemin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla, farklı gözlemci değerlendirmeleriyle konvansiyonel ve DSR analizlerine tabi tutulmuştur.
        Sonuçlara göre, indeks değerlerinde ve cep derinliğinde anlamlı azalma, diş eti çekilme miktarlarında ise artış gözlenmiştir.
        Konvansiyonel periapikal radyografi ve DSR sonuçları değerlendirildiğinde, 0-3, 3-6 ve 0-6 ay aralıklarında gözlemci içi tutarlılığının iyi veya orta düzeyde olduğu, gözlemciler arası tutarlılığın ise zayıf düzeyde olduğu görülmüştür. Tüm radyografik değerlendirmeler sonucu ise, periodontal defektlerde yeni kemik oluşumu ortalama değerlerinin takip süreci içerisindeki değişimleri karşılaştırıldığında, tüm zaman aralıklarında defekt dolumlarında DSR verilerinde konvansiyonel radyografi teknik verilerine göre istatistiksel olarak anlamlı artışlar bulunmuştur.
Sonuç olarak, DSR tekniğinin, mineralize dokularda ortaya çıkan ve konvansiyonel radyografik olarak çok net izlenemeyen minimal değişikliklerin belirlenmesinde daha etkin bir teknik olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: Dijital subtraction radyografi, Periodontal kemik defekti, Standardize paralel periapikal radyografi.

3 Boyutlu (3d) On Line Diş Röntgeni

             Direkt dijital filmler, geleneksel filmler yerine x-ray ışınlarına duyarlı sensörlerin kullanıldığı ve görüntünün anında kişisel bilgisayarlara aktırılıp izlenebildiği, yeni bir görüntüleme tekniğidir. Günümüzde, anında görüntü alma, ışınlama süresini % 90 oranında azaltma ve banyo işlemlerini ortadan kaldırma gibi olumlu özellikleri sayesinde, hızlı bir şekilde periapikal radyografinin yerini almaya başlamıştır. 
             Direk dijital radyografinin anında görüntü verebilme özelliği, implantın cerrahi aşamaları esnasında kullanılmasını sağlamıştır. İmplantı planlanan bölge kritik anatomik oluşumlara yakınsa, direkt dijital görüntüleme sayesinde anında görüntüler alınarak, açı ve derinlik kontrol edilebilir. 
Devamını Oku