fiber arşivleri - Dr. Sertaç KIZILKAYA
  • Türkçe
  • İngilizce

Opening Hours : Mesai: Pazartesi - Cumartesi 09:00-19:00
  Contact : +90549 347 43 47

All Posts Tagged: fiber

Cam Fiber Diş Köprü yapımı

Cam fiber

Cam Fiber Diş

Günümüzde diş eksikliğinin giderilmesinde kullanılan çözüm yollarından birinin de cam fiber köprü olduğunu biliyor musunuz?Ağızdaki dişlerin konumu ve mesafelerine göre hekimin önerdiği durumlarda cam fiber  ile güçlendirilmiş kompozit köprü uygulaması yaptırabilirsiniz.

Metal kullanmadan ,diş kesilmeden, provaya gerek kalmadan tek seansta diş çekim boşluğunun cam fiber kompozit köprü ile doldurulabildiğini biliyor muydunuz?
Diş kesiminden dolayı soğuk sıcak hassasiyeti oluşmaz,köprü bünyesinde meydana gelebilecek diş eti problemlerine maruz kalmazsınız?
Çok az sayıda diş hekimi cam fiber köprü ile çalışır.Cam fiber ile ilgili bilgi almak istiyorsanız 02129093748 arayınız.
Cam fiber diş yapımı

Cam fiber diş yapımı

Cam fiber teknolojisi sayesinde diş kesimi yapmaya gerek kalmadan eksik dişin yerine  diş koyma imkanı sağlanabiliyor.

Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya bu teknik ile sağlıklı dişleri kesmekten kurtulan hastaların çok memnun olduklarını belirtti.Özellikle tek diş ekikliği olanlar kapanışları müsait ise bu yöntemle diş yaptırabiliyorlar.
İmplantların da uygulanmasına gerek kalmayan yöntem iki diş üzerine yapıştırılan güçlendirilmiş cam fiber malzemenin üzerine diş şekli verilmesi ile yapılabiliyor.
Kesik dişlerin yerine diş yaparken yan dişlerin kesilmesi gibi bazı sakıncaların üstesinden gelebilmeyi sağlayan cam fiber diş köprüleri her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlamıştır.
Diş eksikliği olan hasta hem estetik hemde fonksiyonel köprülerine tek bir seanslık tedavi ile kavuşabilir. Diş kesmeden eksik dişin yerini doldurmayı sağlayan cam fiber diş köprüsü için bilgi alabilirsiniz.
akaleler
Devamını Oku

Cam fiber ile diş

CAM FİBER DİŞ

Tek diş eksiklikleri; oral implant, adeziv köprü restorasyonları ya da geleneksel metal destekli porselen restorasyonlarla giderilebilir. 
Son yıllarda; fiberle güçlendirilmiş kompozitlerden hazırlanan köprü restorasyonları, metal destekli restorasyonlara oranla daha fazla talep görmektedir. 
Bu tip restorasyonlarda fazla preparasyon yapılmaması; dentin hassasiyeti veya periodontal dokularda enflamasyon riskinin az olmasını sağlar. 
Bu tip restorasyonlar; ekonomik olması, geri dönüşümlü bir tedavi olması, klinik ve laboratuvar işlemlerinin kısa ve kolay olması gibi avantajları nedeniyle sıklıkla tercih edilirler. 
 1 yıllık takip süresi sonunda yapılan tüm cam fiber diş restorasyonlarda herhangi bir başarısızlık görülmedi.
Periodontal hastalıklar, enfeksiyon, travma, çü-rük gibi nedenlerle kaybedilmiş tek diş eksik-liklerinde sabit ya da hareketli protez, implant destekli kuron ve adeziv köprü gibi restorasyon çeşitleri uygulanmaktadır. 
Bu uygulamaların çe-şitli avantaj ve dezavantajları mevcuttur.1 Geleneksel köprü restorasyonlarında, dişsiz boş-luğun her iki yanındaki dişlerin kesilmesi, bir-den fazla seans gerektirmesi, tamirlerinin uzun olması, laboratuvar teknisyeninin becerisine bağlı olması, maliyetinin yüksek olması gibi zorlukları vardır
 Fiberle güçlendirilmiş kompozit-lerin (FGK) sabit protezlerde kullanımı 1990’lar-da artışa geçmiş ve estetik üstünlüklerinden dolayı sıklıkla kullanılmıştır.
FGK’lerle geleneksel preperasyonla sabit pro-tetik restorasyonlar hazırlamak mümkünken, destek dişler üzerinde çok az preparasyon yapa-rak ya da hiç yapmadan da koruyucu yaklaşım elde etmek mümkündür.
Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin çeşitli kullanım alanları vardır. 
– Direkt kompozit restorasyonlar
– İndirekt restorasyonlar (inley, onley, tam veneer koron)
– Periodontal ve travma sonrası splint uygula-ması
– Kısa veya uzun süreli geçici köprüler
– Ön ve arka sabit köprü restorasyonları (tek üyeli veya implant destekli)
– Protezlerin güçlendirilmesi ve tamiri
Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin fiziksel özelliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılarına değişik fiberler katılmıştır. 
Bunlar; karbon, ara-mit, polietilen ve cam fiberlerdir.6 Cam fiberler 1960’ların başından itibaren diş hekimliğinde kullanılmaktadır. 
Cam fiberler; amorf (kristalsiz), izotropik, üç boyutlu ağ yapısındadır. Renksiz, doku ile uyumlu, estetik, esnek ve dirençli ol-ması nedeniyle daha çok tercih edilmekte-dir.
Ayrıca yapışma özelliklerinin çok iyi olması, translüsens olması, korozyona uğramaması gibi avantajlara sahiptir.
 Cam fiberlerin; E-cam, S-cam, C-cam ve M-cam olmak üzere değişik türleri vardır. 
Fiberle güçlendirilmiş kompozit-lerde kullanılan fiberler elektriksel cam yani e-cam olarak bilinmektedir. Fiberle güçlendirilmiş sabit bölümlü protezler ilk defa Vallittu7 tarafın-dan sınıflandırılmıştır:
1. Dalgalı ya da tek yönlü cam fiber ile alt yapısı hazırlanan tam kronlar
2. FGK alt yapı ile yüzey tutuculu rezin bağlı sabit parsiyel protezler
3. FGK alt yapı ile inley ya da bölümlü kron tutuculu inley protezler
4. FGK alt yapı ile yüzey tutuculu ve tam kron-inley bölümlü kron tutuculu sabit protezlerin kombine kullanıldığı hibrit sabit bölümlü protezler
Fiberle güçlendirilmiş kompozit köprülerde göv-de; direkt ve endirekt yöntemle hazırlanabilir. Gövde hastanın kaybetmiş olduğu doğal dişi, hazır akrilik diş olabileceği gibi kompozit rezinle de şekillendirilip hazırlanabilir.
Devamını Oku

Cam Fiber post – core

Cam Fiber

 Eskiden metal alaşımlar kullanılarak laboratuarda hazırlanan cam fiber dis postcore lar hem ölçü almayı gerektirir hem de ikinci bir randevuya gereksinim gösterirlerdi.
 Gelişen teknolojiyle beraber çıkan ışık geçirgen fiber – post lar sayesinde bu işlem 20-30dakika içerisinde bitirilebilmekte ve estetik özelliği ve direnci yüksekdişler yapılabilmektedir. Hazırlanmış dişe  yerleştirilen fiber ışınla ve kendi kendine sertleşebilen resin simanlarla (dual cure) yapıştırılır, sonrasında üzerine direkt ışınlı dolgu yapılır veya yine ışınlı dolgu restorasyonu ile diş yapılarak hazırlanır.
Hassas teknik gerektiren bu uygulama, tecrübeli ellerde çok başarılı sonuçlar vermektedir.
Devamını Oku

Cam fiber diş neden tercih edilir?

  Diş hekimliğinde, dişin yapısal bütünlüğünün korunması ve çevre dokulara zarar vermeden fonksiyonun geri iadesi, uyulması gereken önemli kurallardan biridir. Eksik dişlerin tamamlanmasında kullanılan kronköprü restorasyonlarında komşu dişlerin mine ve dentin dokularından yapılan madde kaybı, dişlerin yapısal bütünlüğünün korunması ilkesine ters düşmektedir. 

Zaman içinde istenmeyen bu kayıpları önlemek amacıyla daha konservatif yöntemler bulma arayışı içine girilmiştir. Bu arayış, dişlerin yapısal bütünlüğünü daha az tehdit edecek preparasyonlar geliştirilmesini sağlamıştır.

Bu düşünce doğrultusunda, dayanak dişten daha az madde kaybı ile küçük ara boşlukları onarmanın yollan aranmış ve çeşitli konservatif restorasyonlar önerilmiştir. 

Dört yüzü bulunan ön keser dişlerde labial yüz korunarak dişin üç yüzünü örtecek şekilde yapılan döküm kronlar, beş yüzü olan molar ve premolar dişlerde bukkal yüz korunarak yapılan döküm 4/5 kronlar, klasik kronlara göre dişte daha az madde kaybına yol açmakta, aynı zamanda da iyi bir estetik sağlamaktadır. 

Onley ve inley tutucular preparasyon miktarı olarak konvansiyonel kronlara oranla çok daha konservatif olup, birçok avantaj ve üstünlük sergilemektedir

Devamını Oku
Cam Fiber Diş Köprü yapımı

Cam fiber ile diş yapımı

Cam fiber diş

Diş eksikliğinin giderilmesinde kullanılan çözüm yollarından biri de cam fiber köprü dür. Ağızdaki dişlerin konumu ve mesafelerine göre hekimin önerdiği durumlarda cam fiber  ile güçlendirilmiş kompozit köprü uygulaması yaptırabilirsiniz.Metal kullanmadan ,diş kesilmeden, provaya gerek kalmadan tek seansta diş çekim boşluğunun cam fiber kompozit köprü ile dolurulabilinir.Diş kesiminden dolayı soğuk sıcak hassasiyeti oluşmaz, köprü bünyesinde meydana gelebilecek diş eti problemlerine maruz kalmazsınız.
Çok az sayıda diş hekimi cam fiber köprü ile çalışır. Cam fiber ile ilgili bilgi almak istiyorsanız randevu alıp muayene olmanız gerekir. Lütfen randevu için Diş hekmi Sertaç Kızılkayayı 02129093748 arayınız.

Cam fiber teknolojisi sayesinde diş kesimi yapmaya gerek kalmadan eksik dişin yerine  diş koyma imkanı sağlanabiliyor.

Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya bu teknik ile sağlıklı dişleri kesmekten kurtulan hastaların çok memnun olduklarını belirtti.Özellikle tek diş ekikliği olanlar kapanışları müsait ise bu yöntemle diş yaptırabiliyorlar.
İmplantların da uygulanmasına gerek kalmayan yöntem iki diş üzerine yapıştırılan güçlendirilmiş cam fiber malzemenin üzerine diş şekli verilmesi ile yapılabiliyor.
Kesik dişlerin yerine diş yaparken yan dişlerin kesilmesi gibi bazı sakıncaların üstesinden gelebilmeyi sağlayan cam fiber diş köprüleri her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlamıştır.
Diş eksikliği olan hasta hem estetik hemde fonksiyonel köprülerine tek bir seanslık tedavi ile kavuşabilir. Diş kesmeden eksik dişin yerini doldurmayı sağlayan cam fiber diş köprüsü için diş hekimi Sertaç Kızılkaya dan bilgi alabilirsiniz.
Cam fiber diş uygun olmadğında en çok tercih edilen zirkonyum diş kaplamadır. Bu konuda aşağıda yazılanları okumanızda fayda olacaktır.
Klasik diş restorasyonlarında porselen uygulamalarında dayanıklılık için, porselen dişin altına metal bir alt yapı kullanılmaktaydı. Bu metal alt yapının diş etleri, diş dokusu, genel vücut sağlıgı ve en önemlisi estetik yönünden mahsurları bilindiginden, genel anlamda metale alternatif arayışlara gidildi. Daha önce tıbbın diğer alanlarında başarıyla kullanılan zirkonyum‘un dişhekimliğinde porselen metalinin yerine uygulanması ile yeni bir devir açılmış oldu.
Zirkonyum alt yapılı porselen kaplamalar mekanik direnci, biyolojik uyumluluğu ve kırılma direnci ile diğer dental materyaller arasından sıyrılmaktadır.Diş eti problemileri ve alerjiye sebep olmaz, ışık geçirme özelliği ile doğal dişlere yakın estetik ve fonksiyonu yakalamımızı sağlar.
Bugüne kadar, zirkonyum oksit üretimdeki yüksek maliyeti nedeniyle dental uygulamalarda kullanılmıyordu. Zürih Federal teknoloji enstitüsü tarafından geliştirilen bir proje sayesinde zirkonyum oksit ekonomik bir şekilde diş hekimliğinde kullanılabilir hale gelmiştir. Zirkonyum 1960 ‘lı yıllardan beri tıpta da kullanılmaktadır, yapılan uzun süreli çalışmalar ile materyalin güvelinirliği kanıtlanmıştır.
Zirkonyum başta kalça eklem protezleri olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde çeşitli amaçlarla kullanılmış ve bugüne kadar herhangi bir yan etkisi veya zararının olmadığı, allerji yapmadığı saptanmıştır.
Ayrıca ağızda tad bozukluğuna, dişeti problemlerine ve ağız kokusuna yol açmayan sağlıklı bir materyaldir.
Porselen diş kaplamalarına göre zirkonyum dişler daha pahalı olmakla birlikte yarı şeffaf özelliği sayesinde zirkonyumdan üretilen diş kaplamaları metal içeren kaplamalara oranla gerçek dişe daha çok benzemektedir ve daha doğal bir görüntü oluşturmaktadır. Zirkonyum dişlerde ışık doğal dişlerde olduğu gibi kaplama dişin içine nüfus edebilmekte ve aynı şekilde yansımaktadır.
Zirkonyum yapımında kullanılan sistem olan CAD-CAM (computer aided design-computer aided manufacturing) bilgisayar yardımıyla dişlerde yeni tasarımlar anlamına gelir. Dişlerinin görünüşünden ve gülüşünden memnun olmayan bireyler bu ileri teknoloji porselen sistemleri ile istedikleri doğal dişlere ve gülüşe sahip olabiliyorlar.
Dişlerin restorasyonu diş hekimi ve teknisyeni tarafından bilgisayar ortamında yapılıyor ve dişler bilgisayarlı freze tekniği ile özel hazırlanmış porselen bloklardan oluşturuluyor. Bu sistemde kullanılan porselenin iç yapısında kristal veya zirkonyum bulunuyor böylece mükemmel estetik kalite ve doğallık yakalanıyor.

Zirkonyum Kaplamanın Kullanıldığı Alanlar

Dolgu yapılamayacak kadar aşırı madde kaybetmiş dişlerde
Beyazlatma sonunda sonuç alınamamış ileri derecelerdeki renkleşmelerde
Eğri ve Çapraşık dişlerin düzeltilmesinde
Daha önceden dişleri kesilmiş olan kişilerde
Yapısı ve rengi bozulmuş eski dolgularda üzerinde yapılacak uygulamalarda
Ayrık olan dişlerin düzeltilmesinde
Kırık olan dişlerin düzeltilmesinde
Ağzında kuron olan kişilerde
Devamını Oku