flor arşivleri - Dr. Sertaç KIZILKAYA
  • Türkçe
  • İngilizce

Opening Hours : Mesai: Pazartesi - Cumartesi 09:00-19:00
  Contact : +90549 347 43 47

All Posts Tagged: flor

Dişe flor uygulanması

Florürlerin kullanımı

Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya

Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya

Florür uygulamaları dünyada diş çürüğünü önlemede en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Sistemik ve topikal olarak uygulanan
florürlerin diş minesinin yapısını güçlendirici, diş plağı oluşumunu azaltıcı, başlangıç halindeki diş çürüklerini durdurucu ve diş hassasiyetini önleyici etkisi vardır. Sistemik florürler, gelişim ve kalsifikasyonları döneminde dişlerin dolaşım yoluyla yapılarına girerek etki ederler. Uygulama süresi, daimi 3. büyük azı dişlerin tamamlandığı 16 yaşına kadar olan dönemdir. Florür uygulamalarında etki, dişlere direkt temas yoluyla sağlandığından, bu uygulamalar ömür boyu yapılabilir. Her iki yöntemin birlikte ancak kontrollü olarak kullanılması ile etkileri artacaktır. Fakat uygulama yöntemi veya yöntemlerinin belirlenmesinde bireyin koşulları göz önünde  utulmalıdır.

Sistemik florür uygulamaları:

Bu uygulamalar içme sularının florürlenmesi, tuzlara
ya da sütlere florür ilavesi ve florür tabletlerinin kullanımı şeklinde
yapılabilmektedir. İçme sularına florür ilavesi ya da florürlü tuzların kullanımı, daha geniş kitlelere ulaşması, daha kontrollü ve ekonomik uygulama yöntemleri  olmaları nedeniyle öncelikli olarak önerilen yöntemlerdir. Dünya Sağlık Orgütü’nün de bu yöntemlerin
kullanılamadığı gelişmekte olan ülkeler için önerdiği gibi ülkemiz şartlarında da şu an uygulanabilecek florür uygulama yöntemi florür tabletlerinin kullanımıdır. Florür tabletleri mutlaka dişhekimi kontrolünde yapılmalıdır. Bunun için kişinin yaşadığı bölgede kullandığı içme suyundaki florür seviyesi bilinmesi gereklidir. İçme suyundaki florür konsantrasyonuna göre belirlenen lorür tableti dozları aşağıda verilmiştir.

Florür tabletlerinin kullanımı: Tabletler gece yatmadan önce diş fırçalaması sonrasında yararlanmak için çiğnenerek
alınmalıdır. Ülkemizde florürlü damla formu henüz olmadığı için bebeklerde su içinde ezilerek verilmelidir. Süt ya da süt ürünlerine katılması etkinliğini azaltacağından tavsiye edilmez. Tablet alınmandan 1 saat önce ya da 1 saat
sonra süt ve süt ürünleri çocuğa verilmelidir.

Topikalflorür uygulamaları:

Dişe Flor uygulama

Dişe Flor uygulama

Dişmacunları, gargaralar, jel ya da solüsyonlar,cilalar ile florürlü çikletler topikal uygulamalara örnek olarak verilebilir. Florürlü diş macunları en yaygın olarak kullanılan topikal florür uygulama yöntemi olmasına karşın, çürüğe yatkın çocuklarda ya da daha önce b iberon çürüğü hikâyesi olan çocuklarda dişhekiminin ya da ebeveynlerin uygulayabileceği ilave topikal florür uygulamalarına gereksinim vardır. Bu uygulamalarda genel amaç çürük gelişimini engellemek, durdurmak mümkündür.

Florürlü gargaralar:

Çürük gelişimini önleyici etkisi % 20-50 arasında değişen floürürlü gargaralar daha çok okul programlarında tercih edilmektedir.
Günlük ya da haftalık florürlü gargara kullanımına çocuğun yutması ile oluşacak riskleri önlemek amacı ile 6 yaş sonrasında başlanmalıdır. Piyasada florürlü gargara olarak bulunan bileşikler; sodyum florür, kalay florür, sodyum florür, amin florür ya da amonyum florürdür. Yapılan araştırmalarda bunlar  arasında çürük önleyici etki bakımından çok büyük farklılıklar  saptanmamıştır.
Günlük kullanım için hazır olarak satılan preparatların yanı sıra florürlü gargaralar, hekim tarafından  sodyum florür tozunun suyla tamamlanması ile kolaylıkla hazırlanabilmektedir. Hazırlanan solüsyon plastik bir şişe içinde ve karanlık bir ortamda saklanırsa uzun süre etkisini korur. Florürlü gargaraların kullanımı; Solüsyon ile ağız 1 dakika süre ile çalkalanır ve tükürülür. Çocuğa uygulama sonrası yarım saat bir şey yiyip içmemesi söylenir.

Florürlü jeller:

Florürlerle dişin temas süresini arttırarak etkinliğinden daha fazla yararlanmak amacı ile florürlü jellerin kullanımı önerilmektedir.
Jeller özel kaşıklar aracılığı ile direkt olan dişlerin üzerine uygulanabilir. Jellerin çürükleri yaygın olan bireylerde yılda 2, daha çok olanlarda yılda 4kez uygulanmaktadır. Florürlü jellerin kullanımı; dişler üzerinde aşırı girinti varsa öncelikle düzleştirme işlemleri yapılmalıdır. Ancak sadece plak mevcutsa  dokunulmaz. Dişler temizlendikten sonra kaşıkların yarısını geçmeyecek şekilde jel kaşık içine konularak ya da kaşıksız uygulanabilir , direkt olarak pamuk yardımı  i|e dişler üzerine sürülür. 4 dakika kadar beklenir. Uygulama sonrası hastaya yarım saat bir şey yiyip içmemesi ve tükürüğünü yutmayarak verilecek bir bardak içine tükürmesi söylenir. Jeller piyasada hazır olarak bulunabildiği gibi daha, ekonomik olması açısından hekim tarafından da hazırlanabilir. Jel uygulaması da gargara uygulamasında  olduğu gibi 6 yaşın üzerindeki çocuklara yapılmalıdır.

Florürlü cilalar

Diş çürümesini önlemek için Florür uygulanabilir.

Diş çürümesini önlemek için Florür uygulanabilir.

Dişlerin üzerine yapıştığı ve hızla sertleştiği için mine ile jellerle olduğundan daha uzun süreli temas sağlar. Dolayısı ile florürlerden beklenen faydayı maksimuma çıkarır. Ayrıca üretici firmanın önerileri doğrultusunda kullanıldığı takdirde yutulma ile oluşacak toksik etki çok düşük olacağı için küçük çocuklarda da güvenle kul-lannabilir. Cilalar florür ahnımını etkiledikleri ve diş yüzeyinde uzun süre kalabildikleri ün etkilenen yüzeyde ısı yalıtımı sağlayarak diş hassasiyetlerinde evde uygulanabilecek pratik ve etkili bir tedavi yöntemidir.
Florürlü cilaların kullanımı: Cilalar uygulanırken dişlerin kurutulmasına gerek yoktur. Bir pamuk palet yardımı ile dişe uygulanır
ve çocuklara yarım saat bir şey yiyip içmemeleri tembih edilir.

Florürlü çikletler:

Ağızda birflorür rezervuarı oluşturdukları ve tükürük akışını arttırarak tükürüğün çürük önleyici etkisini arttırdıkları için bir koruyucu uygulama olarak önerilmektedir. Ancak çikletlerin içerdiği florür miktarının diş çürüğünü önleyici etkisi henüz tartışılmaktadır.

Devamını Oku

DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜ NASIL ÖNLERİZ?

FLOR DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜ NASIL ÖNLER?Minedeki kalsiyumu güçlendirerek aside daha dayanıklı hale getirir. Asidin hasara uğrattığı diş minesinin onarımına yardım eder.Çürüğe yol açan bakterileri yok eder.
Diş sağlığı uzmanları ve diş hastalan çürümeyi önlemek için bakterileri hastalık üreten miktarın altında tutmayı amaçlarlar.

Diş fırçalama ve diş ipi kullanma sıklığı ve kalitesi de çürüğü önlemede kilit bir rol oynar.
Çarpık diş, diş teli, düşen dolgu ve düzgün olmayan diş işçiliği sarkmalar, girinti çıkıntılar, kuytuluklar ve dip köşeler yaratır; buralara takılıp kalan yiyecek artı klan da diş ipinin ve fırçasının etkisini zayıflatır.
Bu durumda bakteriler ve toksinlere gelişme ortamı hazırlanmış olur. Ve sakın yanılıp da kök kanalları ile kuronla kaplanmış dişlerin çürük tarafından aşılmaz olduğunu sanmayın; çünkü değillerdir.
Diş hekimliğinde bakteri topluluğu kontrol altında  tutulabilirse, çürümenin önlenebileceğini biliyoruz.
Ne var ki, olağan koruma önlemlerine başvurduğu halde bir insanın vücudunun neden aşın miktarda bakteriyle dolu olduğunu, bir başkasının vücudunun ise bakteri topluluğunu doğal yollardan nasıl kontrol altında tutabildiğini bilemiyoruz. İşin iyi yanı, kimin risk altında bulunduğunu saptamak için zararlı bakterilerin kalitesi ve miktarım tükürük kültürüyle ölçebiliyor olmamızdır.
Profesyonel diş hekimleri Streptococcus mutans vc Lactobacillus’u kontrol altına almak için size yeni iyileştirici tedaviler uygulayabilir ve ileri temizlik tekniklerini gösterebilirler.
Devamını Oku

Flor Uygulamaları

Flor Uygulamaları:

Diş çürükleri geçen zamanla beraber azalmaktadır. Ana sebep flordur. Ayrıca erken safhalarında çürüğü tamir edebilme özelliği vardır. Toplum flor konusunda yanlış bilgilendirilmektedir. Flor doğru olarak kullanıldığında güvenli ve etkilidir.
Flor (fluoride) doğal olarak tüm su kaynaklarında (okyanuslarda bile) bulunan bir mineraldir. Fluorine doğada hiçbirzaman tek olarak bulunmaz. Sadece diğer elementlerle karışmış olarak (fluoride compound) bulunur.
Flor çürük önlemede ve çürüğün ilk işaretlerini geri döndürmede etkilidir. Araştırmacılar florun çürük önleme mekanizmalarını göstermişlerdir.Diş dokusunu daha kuvvetli hale getirerek, dişleri asit ataklarına karşı daha dayanıklı hale getirirler. Asit, plaktaki bakeriler yiyeceklerdeki şeker ve karbohidratlarla birleştiği zaman ortaya çıkar.Tekrarlayan asit atakları dişte yıkıma ve çürüklere sebep olur.Flor ayrıca, asit ataklarının başladığı bölgelerde tamir ve remineralizasyon sağlar.
Florun remineralizasyon etkisi önemlidir. 

Diş çürümesini önlemek için Florür uygulanabilir.

Diş çürümesini önlemek için Florür uygulanabilir.

Çünkü, başlangıç çürüğünü geri döndürür ve çürüğeğe dayanıklı bir diş yüzeyi oluşturur.Flor iki şekilde alınabilir: topikal(yüzeysel) ve sistemik.Topikal florlar ağızda var olan dişleri çürüğe dayanıklı hale getirir.Topikal florlar dişmacunlarını,ağız gargaralarını veya
hekim tarafından uygulanan flor tedavilerini içerir.
Sistemik florlar vücuda ağız yoluyla alınan ve çene kemiği içinde gelişmekte olan dişlere etki eder.Sistemik florlar topikal etki de sağlar çünkü tükrüğe karışarak dişleri örter.
Sistemik florlar, su florlanması, tablet veya damlaları içerir.Yukarıda belirtilen çeşitli flor kaynaklarıyla çürük oranları büyük oranda düşmektedir.Etkili çürük önlenmesi uygun karışımın (topikal ve sistemik) kullanılmasıyla olur.Çürük azalmasına neden olan birinci metod flor içeren diş macunlarıdır.2 yaş üzeri çocukların ve erişkinlerin flor içeren diş macunu kullanması önerilmektedir.Ağız
gargaraları da kullanılabilir.6 yaşından küçük çocuklar yutma olasılığı nedeniyle gargara kullanmamalıdırlar.

Hekim Tarafından Uygulanan:

Bu florlar jel veya köpük veya şeklindedir ve hekim tarafından klinikte uygulanırlar.Buflorlar daha konsantredir ve kendi kendine uygulanan florlar kadar sık uygulanmaları gerekmez.
Sistemik Florlar:
İçme suyu florlaması veya ağız yoluyla flor alımı diş çürüğünü azaltmada etkili bir yoldur.Bu florlar hem topikal hem de sistemik koruma sağlarlar.
Ağız Yoluyla Flor Alımı:Tablet,damla gibi ağız yoluyla alınan florlar,içme sularının florlanmadığı yerlerde, sadece hekim önerisiyle 6 ay-16 yaş arası kullanılabilirler.Hekiminiz gerekli dozu size söyleyecektir.En iyi sonuçlar için dışardan flor alımı çocuk 6 aylıkken başlamalı 16 yaşına kadar sürmelidir. Flor takviyesi sadece içme suyu florlanmamış bölgelerde yapılmalıdır.
Nasıl alınırsa alınsın florun diş çürüğüyle savaşacağına emin olabilirsiniz.
Fissur Örtücüler :Fissur örtücüler arka dişlerin (küçük ve büyük azılar) çiğneme yüzeylerine uygulanan plastik bir materyaldir.Bu plastik resin arka dişlerin çiğneme yüzeyindeki oluk ve çukurlara (pit ve fissurlar) tutunur. Bir bariyer vazifesi görür mineyi plak ve asitlerden korur.İyi bir fırçalama dişlerin düz yüzeylerinden yemek artıklarını ve plağı temizler.Fakat diş yüzeyindeki derin oluk ve çukurların içi temizlenemeyebilir. Örtücülerle bu bölgeler kapatılır ve korunur.Fissur örtücülerin uygulanması çok kolaydır ve sadece birkaç dakika alır.
Dişe Flor uygulama

Dişe Flor uygulama

Uygulama yapılacak dişler önce temizlenir. Uygulamanın yapılacağı yüzeyler, daha iyi bir tutunma sağlamak için asit solüsyonuyla pürüzlendirilir. Daha sonra, örtücü oluklara uygulanır.

Bazen ışıkla sertleştirilirler.
Örtücü yerinde durduğu sürece diş çürükten korunur. Dişhekimi tarafından düzenli kontrol edilmeli gerekirse yenilenmelidirler.
Pit ve fissur çürükleri genellikle çocuk ve ergenlik çağı yaşlarında oluştuğundan fissurörtücü kullanılması yararlıdır. Fakat erişkinler de fayda görebilirler.
Devamını Oku