GİNGİVİTİS arşivleri - Dr. Sertaç KIZILKAYA
  • Türkçe
  • İngilizce

Opening Hours : Mesai: Pazartesi - Cumartesi 09:00-19:00
  Contact : +90549 347 43 47

All Posts Tagged: GİNGİVİTİS

Diş eti hastalığı

Gingivitis

Gingivitis marjinal ve papilla bölgesindeki dişeti alanlarinda etkeni plak olan iltihap ile karakterizedir.
Klinik semptomları sondlamada kanama, kızarıklık ve şişkinliktir.
Gingivitis plak (kantite/kalite) ve konak cevabına göre değişik şiddetlerde izlenebilir. Daha derin kısımlarda yer alan yapılar (alveolar kemik, periodontal ligament) etkilenmemiştir. Gingivitis periodontitise dönüşebilir ancak bu seyir zorunlu olmayıp hastalık tablosu gingivitis olarakta kalabilir.
Tedavi: Yeterli plak kontrollü ile gingivitis kontrol altında tutulabilir. Ağız hijyenin sağlanması veya düzeltilmesi ve profesyonel plak ve diştaşı temizliği neticesinde düzelme görülebilmektedir. Ancak iltihabın oluşmaması, sondlamada kanama olmamasi gibi durumlar süreç içinde hastanın uzun vade de yüksek ağız hijyeni standardın! koruyamaması ile sağlanamayabilir.

Estetik Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya

Estetik Diş Hekimi Seertaç Kızılkaya

Devamını Oku

Periodontal Hastalık Gingivitis Diş Eti İltihabı

Gingivitislerin bütün vakaları iltihabın değişik özelliklerini gösterdiklerinden aynı de­ğildir ve bu farklılık dişeti hastalığında mev­cut olabilen diğer patolojik proçesler ve ilti­hap arasındaki reaksiyondan ortaya çıkar.

GİNGİVİTİS ÇEŞİTLERİ

Diş eti iltihabının rolüne göre gingivitisleri şu üç kısma ayırabiliriz.

1.  İltihap primer olarak ortaya çıkmıştır. Dokuda patolojik bir değişiklik vardır. En çok bu şekline rastlanır, örneğin : Akut nekrotizan ülseratif gingivitis, kronik marginal gin­givitis gibi.

2.  İltihap sekonder olarak rol oynar. Sistemik olarak ortaya çıkan bir dişeti hastalığı­nın üzerine iltihap eklenir, örneğin : Sistemik olarak dilantin alınması dişeti hiperplazisine neden olur ve bunun üzerine yerel etkenler ile iltihap eklenerek kronik hiperplastik gingivi­tis oluşur.

3. İltihap, dişeti dokusunda meydana ge­len değişikliği çabuklaştıncı ve klinik olarak açığa çıkarıcı bir faktör olarak rol
oynayabilir. Örneğin : Gebelik ve lösemide sistemik du­rumlar dişeti hastalığını klinik bakımdan be­lirli hale koymazlar. İltihap hadiseye eklendi­ğinde gebelik gingivitisi, lösernik gingivitis gi­bi vakalar ortaya çıkar.

Dişeti iltihabının seyir şekli ve zamanına bağlı olarak da gingivitisler sınıflandırılabilir :

1.   Akut gingivitis : Ağrılı, aniden meyda­na gelir ve kısa süre devam eder.
2.  Subakut gingivitis :Akut durumun da­ha az şiddetlisidir.
3.  Tekrarlayan   gingivitis: Dişeti iltihabı kendiliğinden veya tedavi edil­dikten sonra kaybolur ve zaman zaman tek­rar ortaya çıkar.
4.  Kronik gingivitis : Yavaş meydana gelir, uzun süre devam eder, akut veya subakut durumlara gelmedikçe ağrısızdır.

Bulunuş yerine göre gingivitisler :

1.   Yerel gingivitis :Bir diş veya bir grup diş etrafına lokalize olmuş gingivitisler.
2.  Genel gingivitis : Ağızda bulunan bü­tün dişlerin etrafında görülen gingivitisler.
3.  Marginal gingivitis :Dişetinin yalnız kenar kısımlarında olan gingivitis. Bazen yapişik dişetinin
bir kısmını da içerisine alabi­lirler.
4. Dişeti papiline ait gingivitis (papillitis) : Dişler arasındaki diş eti papilinin iltihaplanması ile görülürler.Kendilerine bitişik diş eti kenarına da yayılırlar. Gingivitisin ilk başlangıç yerinin dişeti papilleri olduğu ileri sürülmüştür. Bu nedenle, marginal iltihaptan çok papillitis görülür.

Diş eti hastalığının tipine göre dişeti hastalıkları sınıflandırılır.

Ünlülerin estetik dişi

ESTETİK DİŞ KAPLAMA ÖRNEK UYGULAMA

I. AKUT GİNGİVİTİSLER

1.  Akut nekrotizan ülseratif gingivitis

2.  Akut herpetik gingivitis

3.Akut allerjik gingivitisler

4. Akut streptokok gingivitisi

5. Kronik gingivitislerinakut safhaları

II.   KRONİK GİNGİVİTİSLER

1.Kronik marginal gingivitis
2.Kronik hiper plastik gingivitis
3.Diş sürmesi esnasında görülen kronik gingivitisler.

SİSTEMİK DURUMLAR İLE BERABER GÖRÜLEN GİNGİVİTİSLER

1. Puberte gingivitisi

2. Cilt hastalıkları sonucunda veya doğrudan doğruya dişetinde meydana gelen gingivitisler (Liken planus, pemfigus, eritema multiformis, lupus eritematozis gibi).

3. Deskuamativ gingivitis (gingivosis)

4. Gebelik gingivitisi

5. Skorbut gingivitisi

6. Lösemik gingivitis

7. Dilantin hiperplazisine bağlı gingivitis

8. Tüberküloz ve sifilîzde görülen gingivitisler

Devamını Oku

GİNGİVİTİS DİŞ ETİ İLTAHABI

GİNGİVİTİS DİŞ ETİ İLTAHABI
 Gingivitis bir diş kontrolüne gitmenin zamanı geldiğinin işareti olabilir. Belirtileri sızlayan, bazen de hafif hafif yanan, kızarık ve şiş, hatta fırçalama sırasında kanayan bir dişetidir. Evet, kötü bir ağız kokusu da rastlanabilecek bir başka belirtidir.
Dişeti hastalığının var olup olmadığını (ya da yolda olduğunu) saptamak için diş hekiminizle veya sağlık görevlinizle konuşmanız
Igerekir. Şişmiş, kırmızı ve sızlayan bir dişeti başka nedenlerden de kaynaklanıyor olabilir: stres, ilaçların yan etkisi, düzensiz ağız ba-kımı ya da çok seyrek diş temizletmek. Gingivitis bir uzman tarafından yapılacak bir temizlikle ve sıkı bir günlük ağız bakımıyla ge-riletilebilir. Tahmin yürütmeye ne gerek var? Belirtiler ortadaysa hiç işi şansa bırakmayın. Teşhis koyması ve gerçek sorunu tedavi etmesi için bir profesyonele başvurun.
destekleyici dişeti dokusu ya da kemik kalmayıncaya kadar derinleşerek kemiğin içine doğru sokulur. Bu süreç dişeti ile kemiğini sistemli şekilde yok etmeyi sürdürür. Buradaki kemik ve diş kaybı insanın yüzünün içeri doğru çökmesine yol açarak, onu gerçek yaşından çok daha yaşlı gösterir.

Bağışıklık Sistemi Etmenlerinin Dişeti Hastalığına Katkısı

Diş hastalıkları, diğer bedensel hastalıklar ya da belli kalp rahatsızlıklarından farklı olarak, yalnızca yaşam tarzında değişiklikler yaparak önlenemez. İyi bir diş sağlığı ekibinden yardım almadan diş çürüğüne ya da kemik kaybına kendi başımıza çare bulamayız. 
İnsanların bir kısmı—yüzde 15 ila 20’si—ağızlarındaki kötü bakterilere karşı aşın tepki veren bir bağışıklık sistemine sahiptir. Bu aşın tepkime ortaya çıktığı an, bağışıklık sistemi saldırıya geçerek dişi saran bağ dokusunu kırar, bu da bakterilerin kemiğin içine ve dişin köküne doğru ilerlemesi için bir yol açar (aşağıdaki çizime bakın). Bilgisayarda Pacman oynadıysanız bunun nasıl işlediğini hemen anlarsınız. Bağışıklık sistemi öldürmek için bakterinin peşine düşer, ama bunu yaparken kemiği ve dokuyu da yok eder. Bu yok etme olayı önceden bilinemez, ne zaman olacağı belli değildir. İnsanın bağışıklık sisteminin son derece karmaşık olduğunu aklınızda bulundurun. Biz burada dişeti ve kemik hastalığı sürecini, anlaşılabilir olması için oldukça basite indirgeyerek ele alıyoruz.
Dişeti ve kemik hastahğımn ilk ataklarından haberdar olmamız genellikle mümkün olmadığından, söz konusu yüzde 15 ila 20’nin içinde yer alıp almadığımızı hiçbirimiz bilemeyiz. Ama sizi kapsamlı bir muayeneden geçiren vasıflı bir diş hekimi ağzınızda ve dişinizdeki her değişikliği izleyebilir. Diş hekiminiz ağzınızın durumuna göre size özgü bireysel bir tedavi uygulayabilir.
Yaşam koşullarınız ve yaşam tarzıyla ilgili tercihleriniz dişeti hastalığına yakalanıp yakalanmamanız bakımından belirleyici olabilir. Dişetinizi başka hastalık ve rahatsızlıkların varlığı da etkileyebilir. Örneğin, şeker hastalarının dişlerine ve dişetlerine özel bir bakım göstermeleri icap eder, çünkü onlar her tür enfeksiyona herkesten çok yatkındır. Genetik eğilimler de dişeti hastalığında kritik bir rol oynar.
Devamını Oku