implantı arşivleri - Dr. Sertaç KIZILKAYA
  • Türkçe
  • İngilizce

Opening Hours : Mesai: Pazartesi - Cumartesi 09:00-19:00
  Contact : +90549 347 43 47

All Posts Tagged: implantı

DİŞ İMPLANTI TARİHÇESİ

Diş implantları XX.yyın ikinci yarısından itibaren bilimsel olarak ele alınarak rutin diş hekimliği tedavileri arasında yerini almıştır.
Tarihçesine bakıldığında, konu ile ilgili en eski bulguların Mısır ve Maya uygarlıklarında kaybedilen dişlerin yerine yeşim taşı vs gibi suni maddelerin çene kemiğine ekilmesi olduğunu görmekteyiz.

Güncel implantoloji uygulamalarına benzer ilk çalışmalar XX.yy başlarına rastlamaktadır. 1908 yılında ABD’de Greenfield ilk diş implantı patentini almıştır. Geçen yüzyılın ortalarına kadar Strock, Formiggini, Chercheve, gibi dişhekimlerinin günümüzde kullanılan implantlara benzer uygulamalar yapmışlardır. Ancak bu yaklaşım ve çabaların hepsi ampirik uygulamalar olarak ve vaka raporlarının ötesine gidememiş çalışmalar olarak kalmışlardır.
Oral implantolojideki bilimsel gelişmelerin başlangıcını Branemark ve ark.ile Schroeder ve ark.nın saf titanyum implantlar ile yaptıkları temel çalışmalar oluşturur.
Branemark 1955 yılında tavşan tibialarında revaskülarizasyonu vital mikroskopi ile inceleyen bir deney sırasında tesadüfen kemik ile titanyum arasındaki sıkı adaptasyonu fark ederek konuyu daha detaylı araştırmıştır. Branemark ve ark., bu fenomeni  “osseointegrasyon” olarak adlandırıp ‘yaşayan kemik dokusu ile titanyum implant arasında, ışık mikroskobu düzeyinde büyütme ile gözlenen direkt temas’ olarak tanımlamışlardır. Aynı araştırıcılar daha sonra bu olguyu ‘canlı kemik dokusu ile yükleme altındaki implant yüzeyi arasında direkt yapısal ve işlevsel bağlantı’ tanımı ile pekiştirmişlerdir.
İsveçli araştırıcılar, 1965 yılından itibaren total dişsizlik vakalarının sabit protezler ile rehabilitasyonu amacıyla uyguladıkları tedavilerin sonuçlarını 1969 ve 1977 yıllarındaki iki yayın ile dişhekimliği literatürüne kazandırarak konunun bilimsel platforma oturmasında öncülük etmişlerdir. Bu tedavi konseptinde alt ve üst çenelerin ön bölgelerine yerleştirilen dört ile altı adet implant üzerine okluzal tutucu vidalar ile sabitlenen protezler yapılmaktadır.
Başlangıçta total dişsizlik vakalarının rehabilitasyonuna yönelik olarak ortaya çıkan osseointegre diş implantları, zaman içerisinde saptanan başarılı sonuçların ışığı altında endikasyon alanını genişleterek, tüm diş eksikliği biçimlerinin tedavisini kapsar hale gelmiştir.

İMPLANT UYGULAMALARI

Günümüzde, kemik içiimplant uygulamalarının ana hedefi osseointegre implantlar ve bunlardan destek alan implant-üstü protezler ile her türlü dişsizliğin rehabilitasyonudur. Endikasyonları tek diş eksiklikleri, parsiyel ve total diş eksiklikleri, ortodontik vakalar şeklinde sıralayabiliriz.
Uygulama biçimleri olarak, immediat implantasyon, immediat yükleme, yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu, sinüs grafting/lifting, onlay/blok grafting, spliting, platelet-rich-plasma, distraksiyon osteogenezis ve osteotom tekniklerinden faydalanılmaktadır. Ortodontik diş hareketlerinde implantlar, ankraj ünitesi görevini görebilmektedirler. Ankraj implantların uygulandıkları bölgeleri, sert damak (palatal implantlar), zigoma kemiği (titanyum mini-plaklar), retromolar bölge ve alveoler kemik olarak sıralayabiliriz.
Devamını Oku
Sertaç Kızılkaya

İmplant diş, Diş implantı

 Eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla çene
 kemiğine yerleştirilen titanyumdan yapılmış, vida şeklinde yapay diş köküne “diş implantı” diyoruz.

İmplant dişlerin  Avantajları Nelerdir?

      Diş çekiminden sonra alışılagelen klasik yöntem, yandaki dişlerin
      kesilerek protez yapılmasıdır. Ancak bu yöntem sağlam dişlerde madde
      kaybına, hatta zamanla dişe kaybına ve de bu bölgede kemik kaybına neden
      olur. Çekilen diş yerine implant ya da implatlar yaparak yukarıda
      basettiğimiz sıkıntıları ortan kaldırmış oluyoruz.
      Günümüzde diş implantları, doğru yer ve kişiler tarafından uygulandığı
      zaman tartışmasız olarak doğal dişlere en iyi alternatiftir. Geleneksel
      köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken,
      yüzünüzde doğal bir görünümü de beraberinde getirir. Oynayan, ses yapan,
      ağız içinde kayan ve ağrıya sebep olan total-parsiyel protezler yani takma
      dişler bile implantlarla daha rahat ve emin kullanılabilir. Ayrıca bazı
      bireylerde, geleneksel köprü ve protezler, yumuşak doku yaraları, zayıf
      destek dişler veya kusma eğiliminden dolayı rahat olarak kullanılamamakta
      veya hiç kullanılmamaktadır.
      Bugün implantın, 21. yüzyılda üzerinde en çok çalışılacak olan diş tedavi
      şekli olduğu anlaşılmaktadır. Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve
      ekipmanla uygulandığında diş implantı, hasta ve hekim açısından çok
      başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir.

      İmplant tedavisi hangi vakalarda, avantajlar sunar?

  a) Alt çenede dişlerini tamamen kaybetmiş, protez taşıyan hastalar: Bu
      hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli vuruk sebebiyle oluşan
      ağrıdan ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu şikayet zaman içinde
      proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir. Bu
      tip hastalarda implant tedavisi bahsedilen şikayetleri ortadan kaldırdığı
      gibi, kemiğin erimesini de durdurmaktadır.
 b) Üst çenede dişlerini tamamen kaybetmiş, protez taşıyan hastalar: Üst
      protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin
      damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına neden
      olabilmektedir.
  c) Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu
      hastaların şikayeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü, ya da
      köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak
      sayılabilir.
  d) Tek dişini kaybetmiş hastalar: Bu hastalar tek bir dişin restorasyonu
      için en az komşu iki dişi feda etmek zorunda olan hastalardır. Tek bir
      implantın yerleştirilmesi komşu dişleri kurtardığı gibi daha estetik ve
      fonksiyonel sonuçların ortaya çıkmasına da neden olur.

      İmplantların çeşitleri

      Evet, değişik implant tipleri üretilmiştir. Ancak günümüzde en popüler  olan implant tipi ‘vida’ şekilli olanlardır.

 Her zaman implant yapılırmı?

 Diş implantı için ideal adayın genel ve ağız sağlığının iyi olması
      gerekir. İmplantı desteklemek için çenede uygun kemik yapısı olması
      gereklidir ve en uygun adaylarsigaraa kullanmayan, periodontal hastalığı
      olmayan, sağlıklı dişeti dokusu olanlardır.
      İmplantlar, belirli kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle
      implant konulması öngörülen bölgede, çene kemiğinin, bu implant vidasını
      kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir. Varolan
      kemiğin kalitesi de implant başarısını etkileyen faktörlerden birisidir.
      Hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu sürece implant uygulamasını
      engelleyecek bir üst yaş limiti yoktur. Genc hastalarımızda kemik
      gelişiminin tamamlanmasından sonra implant uygulamasını yapmaktayız. Bu
      süre içinde dişlerin devrilmemesi, dizinin bozulmaması ve karşıt çenedeki
      dişlerin uzamaması için apareylerle önlem almaktayız.
      Bu muayene sırasında hastalarımızdan genel sağlık durumları hakkında bilgi
      alınacak ve gerekli görülürse birtakım tahlilleri yaptırmaları
      istenebilecektir. Bu aşama da ayrıca çeşitli röntgen incelemeleri ve ağız
      modelleri de elde edilmektedir.

       İmplant yerleştirilirken acırmı?

       Uygun anestezi yöntemi uygulandıktan sonra hastalarımızın ağrı duyması
      sözkonusu değil. Operasyon sırasında hasta tercihine göre genel ya da
      lokal anestezi kullanılabilir. Genellikle implantın yerleştirildiği akşam
      duyulabilecek ağrı basit ağrı kesiciler ile giderilebilir. Bir çok hasta
      bu ağrının normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı olmadığını
      belirtmektedir.

      İmplantlar yerleştirildikten hemen sonra protez takılabilir mi?

       Bazı durumlarda evet. Ancak kalıcı protezin yapılması için implant’ların
      kemik ile tam bütünleşmesini sağlamak için iyileşme dönemi olan ilk 3-6 ay
      boyunca implant üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi gerekir. Ancak
      bu iyileşme süresinde hastalarımıza uygun bir geçici protez yaparak
      fonksiyon, estetik ve konuşmalarının düzgün olmasını sağlayabiliyoruz.

      İmplant uygulama kararında yaşlılık dezavantaj mıdır?

       Hayır. Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür. 70-80’lerindeki birçok
      hastanın cerrahi riskleri daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalardan
      daha azdır. Ayrıca daha yaşlı kişilerin implanta ihtiyacı gençlerin
      ihtiyaçlarından daha olasıdır çünkü yaşlılarda daha çok diş kaybı
      olmuştur.

      İmplant temizliği ?

      İmplantların ağız içindeki yabancı cisimler olduğu düşünülürse
      temizliklerinin en az kendi dişleriniz kadar hatta daha da önemli olduğunu
      taktir edersiniz. Daha önceki röportajlarımızda belirttiğimiz gibi,
      periodontopatojen mikroorganizmaların sayısını ne kadar azaltabilirsek,
      dişlerimiz ve implantlarımızın ömrü o kadar uzun olur. İmplantların
      temizlikleri belli bir öğrenme süreci gerektirse de, zor değildir. Ancak
      bu iş için yeterli zamanı hastalarımızın ayırması gerekmektedir.
      Unutmamanız gereken şey, bu tip bir tedavinin başarılı olması için gerekli
      en önemli faktörün düzenli ağız bakımı ve rutin kontrol olduğudur.
       İmplantlar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan maddelerden
      yapılmış, ve yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuştur. Bu maddeler
      genellikle titanyum’dur. Vücudun titanyuma karşı antijen üretip kalp ve
      böbrek transplantlarında olduğu gibi reddetmesi mümkün değildir.

       İmplant kemikle kaynaşırmı?

      Doğru implant ve cerrahi yöntem kullanılması durumunda böyle bir olasılık
      çok azdır. Bu tip bir başarısızlık genellikle cerrahi operasyonu takip
      eden ilk 6 ay içinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda diş çekimi kadar
      kolay bir işlem ile implant yerinden çıkartılmalıdır. Bu bölgedeki kemiğin
      iyileşmesini takiben yeni bir implant konulabileceği gibi, klasik tip
      protezlerden birisi de tercih edilebilir.

      İmplant tedavisinde gözlenebilecek riskler nelerdir?

      Ağız içi ya da dışı tüm cerrahi işlemlerde gözlenebilecek risklerin
      ötesinde bir risk söz konusu değildir. Bunlar erken dönemde enfeksiyon,
      protezlerin tamamlanmasından sonraki geç dönemde ise yetersiz ağız
      temizliğine bağlı iltihaplanmalar şeklinde ortaya çıkabilir. Özellikle
      erken dönem iyileşmesi sırasında sigara kullanmak enfeksiyon riskini
      arttırmaktadır.

      İmplantların başarısı garantili mi?

       Ağzınıza giren ve sizin kontrolünüz altında olan hiç bir şey için garanti
Sertaç Kızılkaya

Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya

vermek mümkün değildir. Bir organ nakli veya kalp ameliyatı sonrasında

      sağlık durumunuzun ne ölçüde garantili ise implant uygulamaları içinde
      aynı durum geçerlidir. Ancak biz size mümkün olduğu kadarı ile implantı
      kusursuz bir şekilde yerleştirmeye çalışacağımızı söyleyebiliriz. Biz
      implantların başarılı olması için elimizden geleni yapıyruz, fakat aynı
      çabayı hastalarımızdan da görmek istiyoruz.
İmplant diş ile ilgili bilgi almak için arayınız.
02129093748
 implant diş,diş implant,implant fiyatı,implant fiatları,implant dişler,diş implant fiyat,implant diş fiyat,diş implant fiyatları,implant diş fiyatları,diş implant fiyatı,implant diş fiyatı,implant ücretleri,implant diş ücretleri,implant protez,implant tedavisi,sertaç kızılkaya
Devamını Oku

Diş implantı nedir? İmplant nasıl yapılır?

Diş implantı nedir?

Diş implantları Titanyumdan yapılan ve diş kökünü taklit eden yapılardır. Bu yapılar çene kemiğiniz içine yerleştirilerek (implante edilerek) dişin doğal kökü görevini görür. Zamanla kemik implantın etrafını sarar ve implant vücudunuzun bir parçası haline gelir. Bu sürece OSSEOINTEGRASYON denilmektedir.
 

İmplantlar güvenli midir ve ne kadar zaman kullanılabilir?

Günümüz implantlarının bilimsel olarak kanıtlanmış başarı oranı %90’ın üzerindedir. Diş hekimlerinin çoğunluğu implantı diş tedavisindeki en önemli araçlardan biri olarak görmekte ve hastaya ömür boyu bir çözüm sunduğunu belirtmektedir. 
 

İmplant nasıl yapılır?

İhtiyaç duyulan tedavi belirlendikten sonra küçük bir operasyon gereklidir. Düşünülenin aksine kolay ve kısa bir prosedürdür. Genellikle diş hekiminizin muayenehanesinde bu işlem gerçekleştirilebilir. 
 

Bu tedavi pahalı mıdır?

Araştırmalar diğer yöntemlere göre implantların ilk bakışta daha maliyetli olduğunu, fakat uzun vadede daha ekonomik olduğunu göstermektedir. İhtiyaç duyulan tedaviye bağlı olarak uygun implant tipleri seçilir ve fiyatlar belirlenir. Genel olarak implant tedavisi alternatifler ile karşılaştırıldığında büyük bir fark göstermemekle birlikte sonuçlarının ömür boyu rahatlık sunduğu kesindir. Implant tedavisinin fiyatını diş hekiminize danışarak öğrenebilirsiniz.
 

Devamını Oku

İmplant Nedir ?Diş implantı

İmplant Nedir?

07/04/2013
İmplant günümüz diş hekimliği hizmetindeki doğal diş işlevine en fazla yaklaşan tekniktir. Eklem nakli cerrahisinde kullanılan ilke ve malzemelerin aynısının kullanıldığı dental implandar kemiğe güvenli bir şekilde monte edilir ve yeni konan bir ya da daha çok sıvıdaki dişi sıkıca tutar. İmplandar tam ağız protezlerini tutturmak için de kullanılmaktadır.

İmplantların Avantajları

♦ Bunlar bölümlü protezler gibi takıp çıkarılan uygulamalara göre çok daha rahat, güvenli ve doğaldır.
♦ İmplantlar sayesinde istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz.
♦ İmplantlar size sere serpe gülme, rahatlıkla gülümseme olanağı sağlar.
♦ İmplantlar çene kemiğinin çekilmesini durdurur, buna bağlı olarak da yüzün erken yaşlanması önlenir.
Devamını Oku