İmplantları arşivleri - Dr. Sertaç KIZILKAYA
  • Türkçe
  • İngilizce

Opening Hours : Mesai: Pazartesi - Cumartesi 09:00-19:00
  Contact : +90549 347 43 47

All Posts Tagged: İmplantları

TEK DİŞ İMPLANTLARI

TEK DİŞ İMPLANTLARI

Tek diş eksikliklerinin implantlar ile telafisine yönelik çalışmaların başarılı sonuçları çeşitli araştırmalarda saptanmasıyla, bu endikasyon da rutin implant tedavileri arasında yerini almıştır. Tek diş implantları, hastaların yüksek estetik beklentileri sebebi ile diğer implant uygulamalarından farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, tek diş eksikliği durumunda uygulanan değişik sistemlere ait implantların klinik değerlendirmesini yaparak, bu endikasyona yönelik bulguları ortaya koymak ve estetik uygulamalar için gerekli prensipleri gözden geçirmektir. Literatürde de görüleceği şekilde tek diş implantı yapılan olgularda çiğneme işlevleri açısından bir sorunla karşılaşılmamaktadır. Tedavide başarıyı sağlayan en önemli unsurun planlama safhasında ve cerrahi aşamada implant lokalizasyonunu doğru biçimde gerçekleştirmek olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 İmplant lokalizasyonunda dikkate alınacak noktalar komşu dişlere olan uzaklık, apiko-koronal konum, bukko-palatinal konumdur. 
Komşu dişlere uzaklık: tek diş eksikliğinde yerleştirilen implantın komşu köklere eşit uzaklıkta olması ön görülmektedir. Komşu dişin periodontiumuna fazla yakınlaşıldığında mekanik irritasyon ve dolaşım bozukluğuna bağlı patolojik reaksiyonlar oluşabilir. Literatürde komşu köke en fazla 1 mm yakınlaşılabileceği önerilmektedir.
Apiko-koronal konumda implant kolesinin komşu dişlerin mine-sement sınırının en fazla 1.5mm apikalinde kalabileceği kuralı kabul görmektedir. Daha fazla gömülen implantlarda, kole çevresinde mukozaya destek veren kemiğin de apikalde kalmasından ötürü yumuşak doku konturunun asimetrik olarak apikalde konumlandığı ve bunun da kuron boyunun uzun tutulmasına yol açtığı saptanmıştır.
Bukko-palatinal konumda implantın bukkalinde en az 1mm kemik duvarının korunması gerektiği kuralı kabul görmektedir. Bukkal kemik duvarının yetersiz olduğu olgularda vestibülde rezorbsiyona bağlı resesyon ve takip eden kronik iltihabi komplikasyon riski vardır. Bukkalde yeterli kemiği bırakmak için okluzalden bakıldığında, implant orta ekseninin komşu dişlerin insizal kenarlarını birleştiren doğrunun palatinalinde kalması kuralı takip edilmektedir. Frez kullanımı sırasında bukkal duvara zarar verilmemesi için frez ucunun daha palatinale yönlendirilmesi gereklidir. Özellikle taze çekim boşluklarında soketin apikali ile bukkal kemik duvarı arasında kısıtlı bir mesafe bulunduğundan, soket apexinden kaçınarak frez ile palatinale yönlenilmesi önerilmektedir.
“Beyaz estetiğin” yanında, aynı oranda önemli diğer bir faktör  yumuşak doku konturlarını betimleyen “kırmızı estetik”tir. Kırmızı estetiği sağlamak için, özellikle anterior bölgelerde, kemik destekli mukoza kalınlığı, papil ve kuron marjinlerindeki seviyenin komşu dişler ile uyumlu olması gerektiği tespit edilmiştir. Yumuşak doku konturlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri de flap dizaynıdır. Flap dizaynı implant çevresindeki dokuların beslenmesini doğrudan etkileyen bir faktör ve sonucunda yumuşak doku konturlarını belirleyen bir faktördür. İmplant uygulaması sonrası elde edilecek flap gerginliği, membran ve/veya biyomateryal uygulamaları hesaba katılarak, önceden tahmin edilerek; flabın ve altındaki sert dokuların beslenmesi göz önünde bulundurularak dikey ensizyonların kararı verilmeli ve vakaya uygun flap dizanı seçilmelidir. Rutin vakalarda, papilla koruyucu flap ile implantın bukko-palatal lokalizasyonunu belirlemeye yönelik ensizyon tekniğini içeren “estetik pencere” flap tipinin yararlı olduğu saptanmıştır. 
İmmediat implant uygulamamlarında çoğunlukla flap kaldırmaya gerek kalmaksızın cerrahi işlem gerçekleştirilebilir (Olgu 1). Flapsız cerrahi, yumuşak doku konturlarında orijinal durumu değiştirmeden koruma amaçlı bir girişimdir. Flap kaldırılan olgularda operasyon alanındaki damar ağı ve periost zedelendiğinden kan beslenmesi bir süre sekteye uğrar. Kanlanmadaki azalma ve sonrasındaki iyileşme yangısı sırasında ortamın asiditesinin artması travma şiddeti ile orantılı büyüklükte bir kemik rezorpsiyonuna yol açar. Bu sebeple operasyon alanında yeterli görüşü sağlayacak en ufak lembo kaldırılmalıdır.
Papillerin korunması amaçlı olarak papillaları dışarda bırakan “papilla koruyucu” flap gerçekleştirilebilir (Olgu 2). Dezavantajı kısıtlı görüş alanı bırakması, membran uygulamasına elverişli olmamasıdır. Ogmantasyon veya membran uygulaması gereği olan atrofik kretlerde “sulkuler flap” dizaynı tercih edilmelidir (Olgu 3). Bu uygulamada dikey ensizyon yapmaksızın, komşu dişlerin sulkusları ve dişsiz alanda kret tepesinden geçen bir ensizyon hattı izlenir. Amaç ensizyonu kıstlı tutarak ve özellikle dikey ensizyondan kaçınarak flap içinden geçen kapilerleri hasara uğratmamak ve flap beslenmesini koruyarak iyileşme sürecine katkıda bulunmaktır. Ayrıca, flap yüzey alanının optimalde tutulması ile eleve edilen periost miktarını azaltarak kortikal beslenmeyi en az aksatmak, flap repozisyonunda kolaylık ve gergin olmayan flap gerçekleştirmek için dikkat edilmesi gerekli noktalardır.
Kret kalınlığının yetrsiz olduğu durumlarda uygulanabilecek yöntemlerden biri de “osteotom” kullanarak kret ekspansiyonu yapmaktır (Olgu 3.4). Bu tip uygulamalarda bukkal kemik duvarının daha ince olduğu ve osteotom kontrollü bir şekilde yönlendirilmez ise dirençin daha az olduğu bukkal yöne kaçarak kırılma veya fenestrasyon/dehisens tarzı defektlere yol açabileceği hatırlanmalıdır. Dolayısı ile osteotom gujunun apikalde palatinal yöne doğru gittiği kontrol edilerek çekiçleme yapılmalıdır.
Beyaz estetiğe yönelik olarak, porselen postlar ve palatinal vidaların kullanılması ek estetik katkılar sağlamaktadır (Olgu 4). Sonuç olarak, tek diş eksikliklerindeki implant uygulamalarında başarı öncelikle implant lokalizasyonunun doğru bir biçimde gerçekleştirilmesine dayanmaktadır.
 
Devamını Oku
İmplantlar ve Uygulama Alanları

Diş İmplantları

Diş implantları doğal dişleri fonksiyon ve görünüm olarak en iyi taklit eden protezlerdir. Diş implantları diğer köprü ve protezlere göre çok daha iyi çiğneme fonksiyonu sağladığı gibi estetik ve dayanıklılık bakımından da oldukça üstündürler. Günümüzde, diş kayıplarının olduğu ağızların çoğunda diş implantı tedavisi diğer tedavi alternatiflerine göre ilk tercih ettiğimiz tedavi alternatifi olmuşlardır.
Diş implantları, bugün ve yakın gelecekte diş tedavi yöntemi olarak üzerine en çok konuşacağımız ve çalışacağımız tedavi şeklidir.Doğru tanı ve teşhis, yeterli bilgi ve tecrübe, uygun koşullar, gerekli tüm ekip ve ekipman bir araya geldiğinde diş implant tedavisi çok iyi vermektedir.Hem kaybedilen dişlerin fonksiyonunu hem estetiği hemde aynı zamanda fonasyon  ses özellikleri yeniden kazandıran implantlar artık diş hekimliğinin vazgeçilmezidir.

Diş implantları fiyatları ile çok konuşulan bir tedavi işlemidir. Burada önemli olan implant fiyatları değil, diş implantlarının ömrüdür. Yapılan implant kaç yıl kullanılır. Bu süre implantın asıl maliyetini belirler. Her yıl için ne kadar bir tutar ödenmesi gerekir. Diğer diş kaplama tedavileri ile karşılaştırıldıklarında implant diş yapımı ilk etapta pahalı gibi görünse de aslında ucuz bir tedavidir. Elde edilen fayda ile fiyat arasındaki denge göz önüne alınmalıdır.

Diş İmplantlarının Zararları

Diş implantları zararlı mı diye soran hastalarıma tedavi zararlı olur mu diye cevap veriyorum. B bir tedavi yöntemidir. Kişinin kaybettiği uzvunu yani dişini yerine getirmektir  asıl amaç. İmplant diş yapımı neden zararlı olsun. Tıpkı diş temizletme gibi çıkmış bir söylenti. Hani derler ya bir deli kuyuya taş atmış vs. Diş implantları kanser yapar mı? sorusu ile bile karşılaşıyorum bazen.
Diş implantlarında kullanılan malzeme titanyum dur. Bu malzeme biyolojik olarak vücut ile tam uyumlu bir malzemedir.
Diş implantlarının bakımı için nelere dikkat edilmeli diye sorsalar bu çok güzel ve yerinde bir soru olacak aslında. Tekrar tekrar söylediğim gibi diş implantları için en önemli şey bakım ve temizliktir. İmplant uygulaması kurallara uygun olarak tamamlandıktan sonra artık yapılması gereken tek şey düzenli temizlik ve bakım dır. Bu da hastanın sorumluluğundadır.
diş implantları nasıl yapılır

Yakında yanıtlayacağım İmplant Soruları:

Dişi Çeker Çekmez Aynı Seansta İmplant Yerleştirilebilir Mi?
İmplant (Vidalı Diş) Nedir?İmplantlar Ağızdaki Her Türlü Diş Boşluğuna Uygulanabilir Mi?
Estetik Amaçla İmplant Yapılabilir Mi?
İmplantlar Tek Bir Şekildemidirler? Farklı İmplant Şekilleri Var Mıdır?
Yeterli Kemik Kalınlığı Ve Uzunluğu Olmayan Dişsiz Alanlara İmplant Uygulanabilir Mi?

Devamını Oku