All Posts Tagged: Sterilizasyon

Sterilizasyon Kontrolleri

  • Aletler ilk olarak, deterjanlı dezenfektan suların bulunduğu küvetlere atılır. 6 -7 saat burada bekletilir.
  • Fırçalanarak yıkanır.
  • Kurulanır.
  • Özel bir cihaz yardımıyla sterilizasyon poşetleriyle paketlenir.
  • Poşetler basınçlı, nemli ısı uygulayan otoklav cihazına konur.


Bu poşetler kullanım alanlarına dağıtılır. Hasta yanında açılır. Bu sürede paketler sayesinde aletler bulaşmaya maruz kalmamış olur.

Steril makinasına atılamayacak yüzeyler (ünitler, koltuklar, yerler) özel üretilmiş kimyasal ajanlarla dezenfekte edilmelidir.

STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON

Dental uygulamalarla bulaşabilirlik gösteren mikrobiyal tehdit, son yıllarda sıçrama kaydetmiştir.Bununla beraber sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramı daha ön plana çıkmıştır.Diş hekimleri, hastalarının,kendilerinin ve beraber çalıştığı personelinin sağlığını korumak için sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını kendi kliniklerinde uygulamak zorundadır. 


Etkili bir enfeksiyon kontrolünün 3 aşamadan oluşması gerekmektedir. 

TEMİZLEME

Kullanılan araç – gereç ve aletlerin üzerlerindeki her türlü kirin temizlenmesi işlemidir.


MİKROORGANİZMALARIN UZAKLAŞTIRILMASI

Sterilizasyon: Aletler üzerinde bulunan bakteri – virüs ve bunların sporlarının tamamen öldürülmesi işlemidir. Bu işlem için yüksek ısıda kuru hava cihazı ve basınçlı buhar cihazı kullanılmaktadır. 

Dezenfeksiyon: Mikroorganizmaların kullanılacak olan malzeme ve yüzeylerden kimyasal ilaçlar kullanılarak uzaklaştırılması veya inaktif hale getirilmesidir.

Temizlik ve sterilizasyon – dezenfeksiyon ile sağlanmış olan şartların, tedavi süresince korunmasıdır.

Enfeksiyon Kontrolü İçin Alınabilecek Bazı Önlemler:

Galoş, hasta önlüğü, maske, muayene eldiveni, koruyucu gözlük kullanımı

Isıyla Sterilizasyon: Tedavilerde kullandığımız birçok alet yüksek ısı yardımıyla steril edilmelidir. Genellikle bu işlem iki cihaz kullanılarak yapılmaktadır. Yüksek ısı veren Sterilizatör (Kuru Hava Sterilizasyonu) denilen cihaz iyi sterilizasyon sağlamasına rağmen, uzun süre yüksek ısıyla çalışması bazı aletlerin yapı ve özelliklerini bozar. Yani sterilizatöre her alet yerleştirilemez. Bu tür aletleri steril edebilmek için, Otoklav(Basınçlı Hava Sterilizasyonu) adı verilen ikinci bir cihaz daha kullanılmaktadır.

Disposible (Tek Kullanımlık) Aletlerin kullanılması (enjektör, anaestezik solüsyon, plastik bardak, tükrük emici başlık gibi)

Dezenfektan spreyler ve solüsyonların kullanılması

Kullanılan malzemenin cinsine göre ayrı ayrı poşetlenip atılması

Dezenfeksiyon en önemli konuların başında gelir.Ağız ve diş sağlığınız için seçtiğiniz tedavi merkezinde hekiminizin ve hekiminize bağlı çalışan yardımcı personelin sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını uygulaması tercih sebeplerinizden biri olmalıdır.

Sterilizasyon 

  • 3M Comply TM 1243 Renk İlerlemeli Kimyasal Entegratör
  • 3M Attest Rapid Readout Biological Indicator.

Ayrıca; İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı tarafından “spor testi” yöntemi ile her  düzenli olarak kontrolü yapılmaktadır.

Devamını Oku

DİŞ HEKİMİ ALET STERİLİZASYON

 DİŞ ALETİ STERİLİZASYONU NEDİR?

Dişhekimliği uygulamalarında sterilizasyon çok önemlidir. Günümüzde ortaya çıkan ve gittikçe yaygınlaşan HIV, Hepatit gibi hastalıklar dişhekimliği uygulamaları yoluyla bulaşabilir. Bu açıdan kullanılan tüm cihazlar, aletler ve cerrahi örtüler mutlaka sterilizasyon zincirine sokulmalıdır. Dişhekimliğinde geçmişte kuru hava sterilizasyonu yaygın olarak kullanılmaktaydı. Kuru hava ile sterilizasyonda 170 C de 1.5 saatte cerrahi alet ve cihazların sterilizasyonu sağlanır. Kuru hava sterilizasyonunun eksik yönü, tüm cihazlara uygulanamaması ve örtü ve plastik materyallerin steril edilememesidir. Günümüz koşullarında dişhekimliği sterilizasyonu konusunda altın standart, otoklav kullanımıdır. Otoklav, basınç altındaki su buharı ile yapılan sterilizasyondur. Dişhekimliğinde kullanılan aletlerin tamamen steril olması için, sıcak havanın basınç altında aletlerin tüm bölgelerine nüfuz etmesi gerekmektedir. Otoklav cihazlarının, farklı amaçla yapılmış modelleri vardır. 

B sınıfı otoklavlar, buharın vakum altında, tüm cihazlara nüfuz edecek şekilde uygulanmasını sağlarlar. Cihaz önce negatif basınç ile otoklav içindeki soğuk havayı çeker, daha sonra sıcak basınçlı buhar otoklava yollanır. Sterilizasyon sonrasında kurutucu vasıtasıyla ortamda kalan buhar ve su yokedilerek sterilizasyon işlemi bitirilir. B sınıfına ek olarak N ve S sınıfı otoklavlar da vardır. Şu anda B sınıfı otoklavların doğru kullanımı ile dişhekimliğinde gerekli olan sterilizasyon standartlarının tamamı sağlanabilmektedir. 

STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON


Dental uygulamalarla bulaşabilirlik gösteren mikrobiyal tehdit, son yıllarda sıçrama kaydetmiştir.Bununla beraber sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramı daha ön plana çıkmıştır.Diş hekimleri, hastalarının,kendilerinin ve beraber çalıştığı personelinin sağlığını korumak için sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını kendi kliniklerinde uygulamak zorundadır. 

Etkili bir enfeksiyon kontrolünün 3 aşamadan oluşması gerekmektedir. 


TEMİZLEME
Kullanılan araç – gereç ve aletlerin üzerlerindeki her türlü kirin temizlenmesi işlemidir.

MİKROORGANİZMALARIN UZAKLAŞTIRILMASI
Sterilizasyon: Aletler üzerinde bulunan bakteri – virüs ve bunların sporlarının tamamen öldürülmesi işlemidir. Bu işlem için yüksek ısıda kuru hava cihazı ve basınçlı buhar cihazı kullanılmaktadır. 

Dezenfeksiyon: Mikroorganizmaların kullanılacak olan malzeme ve yüzeylerden kimyasal ilaçlar kullanılarak uzaklaştırılması veya inaktif hale getirilmesidir.

ŞARTLARIN KORUNMASI
Temizlik ve sterilizasyon – dezenfeksiyon ile sağlanmış olan şartların, tedavi süresince korunmasıdır.

Enfeksiyon Kontrolü İçin Alınabilecek Bazı Önlemler:
Galoş, hasta önlüğü, maske, muayene eldiveni, koruyucu gözlük kullanımı

Isıyla Sterilizasyon: Tedavilerde kullandığımız birçok alet yüksek ısı yardımıyla steril edilmelidir. Genellikle bu işlem iki cihaz kullanılarak yapılmaktadır. Yüksek ısı veren Sterilizatör (Kuru Hava Sterilizasyonu) denilen cihaz iyi sterilizasyon sağlamasına rağmen, uzun süre yüksek ısıyla çalışması bazı aletlerin yapı ve özelliklerini bozar. Yani sterilizatöre her alet yerleştirilemez. Bu tür aletleri steril edebilmek için, Otoklav(Basınçlı Hava Sterilizasyonu) adı verilen ikinci bir cihaz daha kullanılmaktadır.

Disposible (Tek Kullanımlık) Aletlerin kullanılması (enjektör, anaestezik solüsyon, plastik bardak, tükrük emici başlık gibi)

Dezenfektan spreyler ve solüsyonların kullanılması

Devamını Oku