türkiye diş fiyatları arşivleri - Dr. Sertaç KIZILKAYA
 • Türkçe
 • İngilizce

Opening Hours : Mesai: Pazartesi - Cumartesi 09:00-19:00
  Contact : +90549 347 43 47

All Posts Tagged: türkiye diş fiyatları

Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya

Diş hekimi

Diş Hekimliği Eğitimi

Diş Hekimliği eğitimi iki akademik bölümden bölümden oluşur.
İlk iki yıl Temel bilimler eğitimi alan öğrenciler ön lisans diploması almaya hak kazanır. Sonraki 3 yıl Klinik bilimler eğitimi verilir.
Diş hekimliği fakültesindeki 5 yıl sonunda yüksek lisans derecesi ile Diş Hekimi olarak mezun olunur.Diş hekimliği mesleğini seçmeden önce 1 ay diş hekimi yanında gözlemci olmanızı tavsiye ederim. Sadece bedensel çalışma değil iyi insan ilişkileri de gerektiren meslek Dünyanın birçok ülkesinde iyi şartlar sağlamasına rağmen ülkemizdeki durum çok iç açıcı değildir.

Eğitim verilen dersler ve bilim dalları:

Klinik Bilimler

 •    Ağız, Diş-Çene Cerrahisi A.D.
 •    Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi A.D.
 •    Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.D.
 •    Endodonti A.D.
 •    Oral İmplantoloji A.D.
 •    Ortodonti A.D.
 •    Pedodonti A.D.
 •    Periodontoloji A.D.
 •    Protetik Diş Tedavisi A.D.

Temel Bilimler

 •    Anatomi
 •    Biyokimya
 •    Farmakoloji
 •    Fizyoloji
 •    Histoloji ve Embriyoloji
 •    Mikrobiyoloji
 •    Patoloji
 •    Toplum Ağız Diş Sağlığı

İMPLANT ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ, GÜLÜŞ TASARIMI, LAZER DİŞ HEKİMLİĞİ

Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya gelişen teknoloji ve hastaların artan estetik diş tedavisi taleplerinin sanıldığının aksine sadece diş hastanelerinde verilmediğini diş muayenehanelerinin günümüzde en modern diş tedavi cihaz ve en teknolojik aletlerle donatıldığını söyledi.
Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya ile yaptığımız söyleşide artık birçok diş hekimi  muayenehanesinde estetik diş eti operasyonlarını diş hekimliğinde kullanılan diş lazeri veya elektro cerrahi cihazları ile yapılabildiğini Türk diş hekimlerinin hem teorik hem de pratik bilgi ve tecrübeleri ile birçok Avrupa ülkesindeki diş hekimlerden daha iyi diş tedavisi hizmeti verebilecek kapasitede olduğunu belirtti.
Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya Türkiye ye özellikle Avrupa ülkelerinden diş tedavisi için hastaların geldiğini ve bu tedavi taleplerinin Türkiye de diş hekimlerinin Avrupa ülkesindeki diş tedavi fiyatlarına göre uygun olması nedeniyle daha da artacağını belirtti.
Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı birlikte başlattıkları çalışma ile sağlık turizmine destek vereceklerini açıkladı.
Devamını Oku

2016 Diş Dolgusu Fiyatı

2016 YILI DİŞ DOLGU VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

Dişhekimlerinin 2017 yılında uygulayacakları “Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi”, Odalardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek, Merkez Yönetim Kurulu 17 Aralık 2015 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir. Bu fiyat listesi kamu kurum ve kuruluşlarında yaptırılacak diş tedavi ve protezler için uygulanacaktır. Ceza ve tutukevlerinde diş hekimleri talep doğrultusunda bu fiyatlar üzerinden işlem yapacaklardır.

Devlet kurumlarında uygulanacak diş tedavi fiyatları özel diş klinikleri için rehber tarife olarak adlandırılır. Kira ve personel giderlerine göre diş hekimleri bu tarife üzerinden kendi fiyatlarını belirleyebilirler.

Tarife fiyatları en az uygulanacak rakamlardır. Bizim tavsiye ettğimiz diş tedavi fiyatları ise şöyledir.

2017 DİŞ MUAYENE VE DOLGU ÜCRETLERİ BENİM  TAVSİYE ETTİĞİM TUTARLAR.
1-1 Dişhekimi Muayenesi 70
1-2 Uzman Dişhekimi Muayenesi 100
1-3 Diş Röntgen Filmi (Periapikal)70
1-4 Okluzal Film 27,78 30,0
1-5 Bite – Wing Radyografi 27,78 30,0
1-6 Exstra Oral Röntgen Filmi 27,78 30,0
1-7 Panaromik Film 64,81 70,0
1-8 Lateral Sefalometrik Film 64,81 70,0
1-9 Antero-Posterior Sefalometrik Film 64,81 70,0
1-10 El Bilek Filmi 64,81 70,0
1-11 T.M.E. Filmi ve Tetkiki 101,85 110,0
1-12 Siyalografi 138,89 150,0
1-13 Oral Hijyen Eğitimi 37,04 40,0
1-14 Vitalite Kontrolu 9,26 10,0
1-15 Lokal Anestezi (Enjeksiyon – İnfiltratif) 9,26 10,0
1-16 Lokal Anestezi (Rejyonal) 9,26 10,0
1-17 Dijital Radyografi 27,78 30,0
1-18 Konsültasyon 27,78 30,0
1-19 Uzman Diş Hekimi Konsültasyonu 27,78 30,0
1-20 Bilgisayarlı Tomografi (Tek Çene)250
1-21 Bilgisayarlı Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) 277,78 300,0
1-22 Bilgisayarlı Büyük TME Fonksiyon Testi 555,56 600,0
1-23 Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi 370,37 400,0
1-24 Bilinçli Sedasyon 55,56 60,0
1-25 Teşhis ve Tedavi Planlaması 74,07 80,0
1-26 Kontrol Hekim Muayenesi 46,30 50,0
1-27 Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini 64,81 70,0
1-28 Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz 157,41 170,0
2 TEDAVİ VE ENDODONTİ
2-1 Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü)200
2-2 Amalgam Dolgu (İki Yüzlü)200
2-3 Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü)200
2-4 İnley Dolgu * (Bir Yüzlü) 194,44 210,0
2-5 İnley Dolgu * (İki Yüzlü) 203,70 220,0
2-6 İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) 212,96 230,0
2-7 Komposit Dolgu (Bir Yüzlü)211,11 120,0
2-8 Komposit Dolgu (İki Yüzlü) 220,37 130,0
2-9 Komposit Dolgu (Üç Yüzlü) 238,89 150,0
2-10 Pansuman (seans başı) 27,78 30,0
2-11 Kuafaj (Dolgu Hariç) 18,52 20,0

NOT

1- Dişhekimi çalışma saatleri; 09.00-13.00-14.00-19.00’dur. 13.00-14.00 öğle tatilidir.
2- Hastanın bulunduğu yerde (işyeri, konut, hastane v.b.) yapılan tüm uygulamalarda ücretler %50 oranında
artırılır.
3- Çalışma saatleri dışındaki diş çekimi, kanal tedavisi, apse drenajı, düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (tek sabit üye
için), tamir (akrilik protezler, kırık veya çatlak), kanama müdahalesi, çene kırığı, amputasyon, reimplantasyon
uygulamalarında ücretler %50 oranında artırılır.

2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete`de yayımlanan 663 Sayılı  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin58.maddesinin 12.fıkrası ile Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`nin hazırlanışı ve yürürlüğe girişi ile ilgili 3224 sayılı Kanunun 11/f, 26/e ve 40.maddelerinde değişiklikler yapılması sonucu daha önce Sağlık Bakanlığı`nın onayı ile yürürlüğe giren  TDB Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, “rehber tarife” olarak nitelendirilmiş ve  Oda Yönetim Kurullarının her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak  gönderdikleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu,  tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik edeceği ve bu tarifelerin Sağlık Bakanlığına bildirmesiyle yürürlüğe gireceği hükmü getirilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda meslektaşlarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından   her yılın Ocak ayının birinci gününden  itibaren  uygulanacak “Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi”  hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerin sağlık yardımları;  5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlen Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde karşılanmaktadır.

Devamını Oku
Zirkonyum Diş Kaplama Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya

TÜRKİYE DİŞ TEDAVİSİ YAPTIRMAK İSTEYENLERİN GÖZDESİ

Diş tedavilerindeki kaliteli işçilik ve hızlı yapım hastaları cezbediyor.Türkiyede diş tedavisi göz ve estetik cerrahi dallarında sadece gurbetciler değil yabancı uyruklu binlerce insan da sağlık hizmeti alıyor.Yurt dışında diş tedavilerinin pahalı olması Türkiyeyi sağlık Turizmi konusunda ön plana çıkarıyor.Hem kaliteli hem uygun fiyatla diş tedavilerini yaptırmak isteyen gurbetcilerimiz özellikle yaz döneminde tatil ile tedaviyi birlikte yapıyorlar.

 TURİZM VE SAĞLIK

Dünyada 1970’li yıllardan sonra turizm en önemli sektör ve kavramlardan biri olmuştur. Ülkemizde 1980’lerden sonra Turizm konusuna dikkatler çekilmiştir.

Türkiye de son 2-3 yılda Turizm sektöründe patlama yaşanmaktadır. Bununla birlikte Turizm çeşitleri, sorunları, geleceği ve bu alandaki fırsatlar her geçen gün genişleyerek tartışılmaktadır.

Turizmi bir ülkeden diğer ülkeye birçok sebeple gelen insan hareketi olarak düşünürsek bu insanların sağlıklı yaşaması ve sağlık konusu Turizmle içi içe olacaktır.

Buhara sağlık olarak 6 yıldan beri Turist Sağlığı ve Sağlık turizmi ve bunların Avrupa’yla ilişkileri üzerine çalışmaktayım. Bu konu son 1-2 yıldan beri hükümetin ve ülkenin gündemine yeni oturmuş ve tartışılmaya başlanmıştır.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bazı kavramları doğru kullanmak gereklidir.

 Sağlık Turizmi:

1- Bir ülkeden diğer ülkeye herhangi bir sebeple (bekleme süresinin uzunluğu, tedavinin ekonomikliği veya daha kaliteli sağlık hizmeti v.b.) sadece tedavi için gidilmesidir.

2- Tıbbi olarak gerekliliği raporla belirlenmiş kaplıca tedavileri için bir ülkeden diğer ülkeye gidilmesi de bu tanım altında yer almaktadır.

Öncelikli olarak ülkemizde bu kavram kargaşası netleşmeli ve yasal olarak tanımlanmalı sonra bu kavramları kapsayan kurumların işleyişi ve hizmetlerin sunulmasıyla ilgili yönetmelikler hazırlanmalı.

A) TURİSTİN SAĞLIĞI:

Ülkemize sağlıklı olarak dinlenme ve eğlenme veya Türkiye’nin bir çok zenginliklerini (kültür ve, tarih, dağ, mağara vb.) tanıma amaçlı gelen kişilerin sağlığını ve bulunduğu ortamın sağlıklı olmasını kapsar. Turistler öncelikli olarak alt yapısı  mükemmel sağlığını tehlikeye atmayacak ortam ve kurumları tercih edecektir. Buna rağmen beklemedik sebeplerden dolayı hastalanırsa acil ve güvenilir bir sağlık hizmeti talep edecektir.Bu  çerçevede beklenmedik bir hastalığın sebep- sonuç ve düzeltilmesi ve maliyeti önem arz edecektir.

Turist Sağlığı ile ilişkili konular:

1-      Turistin bulunduğu ortam ve  bu ortamda çalışanların sağlıklı olması

2-      Turizmin getireceği muhtemel hastalıklar açısından toplumun sağlığı

3-      Turistlerin sağlığı ve acil hallerde sağlık hizmeti sunumu.

a.       Sağlık personeli ve kurumların işleyişi

b.      Yurt dışı sigortalarıyla ilişkiler ve ücretlendirme

4-      Yurt dışına sunulan turizm ve sağlık hizmeti sonucunda ülkemizin ve sağlık hizmetlerinin tanıtımı olacaktır.

5-      Gurbetçilerin izindeyken oluşan sağlık problemleri

 

 1-  Avrupa açısından Sağlık Turizmi:

 

Avrupa ülkelerinde sağlık hizmeti sunumu çok kaliteli ve pahalıdır. Toplumun beklentileri üst düzeydedir. Toplum yaşlanmakta sağlık hizmetine olan ihtiyaçları tabii olarak artmaktadır.

Tablo böyle olunca sağlık harcamaları her geçen gün altından kalkılamaz bir hale gelmektedir. Özellikle özel sigortacılığın ve özel sağlık hizmet sunucularının arttığı ülkelerde durum daha vahimleşmektedir.

Hükumetler bütçeden sağlığa ayrılan payı artırmak zorunda kalırken özel sigortaların karlılık oranı düşmekte, sağlık hizmeti sunucularında yatırdıkları paralarla orantılı gelir elde edemedikleri için yeni yatırım yapmakta veya daha karlı (gıda, silah sanayi iletişim v.b.) alanlara yatırım yapmaktadırlar.

Hal böyle olunca Avrupa gelecekte sağlık finansındaki sıkıntıyı aşmak için birçok yollar incelenmekte; bunlardan en önemlilerinden  biriside sağlık hizmetini daha ucuz, satın almak veya sigortalılardan katılım payını artırmak,hatta bazı sağlık hizmetlerini kapsam dışı bırakmak olarak görülmektedir.

Sonuç olarak Avrupa da gelinen nokta pahalıya sağlık hizmeti almak zorunda kalan sigorta için, hem de kapsam dışı kalan hizmetlerde sigortalı için daha ucuz, ama kaliteden taviz vermeyen, bekleme süresi kısa olan sağlık hizmeti sunucularına ihtiyaç vardır. Neticede Avrupa yurt dışından ucuza sağlık hizmeti almaya aday haline gelmiştir.

Burada göz ardı edilmemesi gereken konu Avrupalı kaliteden taviz vermeyecek hem kültür olarak hem de hukuki olarak hizmeti nereden alacağı kararı hastanın bizzat kendisine aittir. Avrupalı genel olarak yine Avrupa dan sağlık hizmeti alacak, hasta hakkını arayacak hasta için maliyet önemli olmayacaktır. Bu açıdan Avrupalıya Türkiye’nin sağlık hizmeti sunumu kısa sürede kolay olmayacaktır.

1.      Kalitemiz iyice arttığında,

2.      Türkiye’nin sağlık sektörü çok iyi tanıtıldığında,

3.      Sağlık hizmetine ilaveten paket halinde Turizmin imkanlarını sunulduğunda,

4.      Türkiye hükümeti ve özel sektör Avrupa sigortalarıyla çok sıkı ilişkiler kurduğunda,

Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için Avrupalılar gelmeye başlayacaktır. Bütün bunlardan sonra bile bunları memnun etmek kolay olmayacak. Malpraktislerde ödenecek tazminatlar problem olacaktır. Fakat Avrupa’da yaşayan 5 milyona yakın Türk, 20 milyonu aşkın Müslüman (Pakistan, İran, Irak, Fas, Tunus, Afrika) göçmen öncelikli hedef kitle seçilirse durum çok farklı olacaktır.

Avrupa özellikle II. dünya savaşından sonra sömürü ülkelerinden ve gelişmemiş ülkelerden ciddi sayıda insan kaynağı temin etmiş ve ucuza iş gücü bulmuşlardır. (tabi sömürü dönemindeki elde edilen insan gücü kaynakları özellikle İngiltere için durum daha farklı boyuttadır.)

Yıllarca Avrupa da çalışan göçmenler Avrupa ya yerleşmişler özellikle Türkler iş sahibi olmuşlar, evlenmişler ve Avrupa toplumuyla kaynaşmışlardır. Artık bu kitle Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Genel olarak sağlık hizmeti alma bakımından Avrupalı ile göçmenler aynı haklara sahiptirler. Fakat sağlık hizmeti alırlarken özellikle son yıllarda hiçte Avrupalıyla eşit muamele görmemektedirler.

Sağlık turizmi açısından Avrupa pazarı üç ayrı grupta düşünülmeli:

1)      Avrupalıların bizzat kendi vatandaşlar

2)      Avrupa da yaşayan vatandaşlarımız (gurbetçiler)

3)      Avrupa da yaşayan diğer Müslüman göçmenler (Pakistan, İran, Irak, Fas, Tunus, Afrika vb.)

Avrupa için yurt dışında iki ana başlıkta sağlık hizmeti söz konusudur. (Turistin sağlığı ve sağlık turizmi.) Yurt dışına çıkan Turistlerin tatil esnasında acil sağlık hizmeti almaları bu konu turistin sağlığı başlığında incelenmeli. Ekonomik olması, sıra beklememek amacıyla kronik hastalıklar ve planlı tedavi için yurt dışına gidilmesi  Sağlık Turizmidir.

Üzerinde durulması gereken en önemli nokta sigortalının yasal olarak ben yurt dışındaki şu hastaneden sağlık hizmeti almak istiyorum diye talep ve beyan etmesi şarttır. Bunun içinde sigortalıya tanıtım ve pazarlama önemlidir. Nihai karar sigortalının talebiyle olacaktır.

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız (Gurbetçiler):

Gurbetçilerimiz Avrupa da önceki yıllara göre iyi Sağlık hizmeti alamamaktadırlar. Özellikle 1. ve 2. kuşak yaşlı kesimin dil problemin den dolayı derdini tam anlatamıyorlar. Hekimlerle iletişim kuramıyorlar. Gurbetçilerimiz genelde Türk hekimlerine güvenleri daha fazla. Gurbetçilerimiz Türkiye ye izine geldiklerinde kamu kurumlarından (önceki yıllarda özellikle SSK hastanelerinden) hızlı ve kaliteli hizmet alamıyorlardı. Buhara Sağlığın 6 yıl önce başlattığı çalışma neticesinde gurbetçilerimiz izinde hastalanınca özel sağlık kurumlarından ücret ödemeden sigortanın onayı ile sağlık hizmeti alabilmektedirler. Ancak acil olmayan planlı tedavi bu gün için almamaktadırlar.

Gurbetçilerimizin büyük bir kısmı kronik hastalıkların ve planlı tedavilerini de Türkiye’de de yaptırmak istiyorlar. Bunun için Türkiye deki hastaneler organize bir şekilde Avrupa sigortalarıyla görüşüp konuyu bu açıdan izah etmelidirler. Sonrada gurbetçilerimize ulaşıp hastanelerimizin tanıtılması önemlidir.

Sigortaya yapılacak teklif Avrupa yaşayan Türk kökenli göçmenler planlı tedavilerini refakatçi ve yol ücreti dahil tedavi bedellerinin çok cazip olduğu, özel hastanelerin kalitesinin iyi olduğu tedavi için gurbetçilerin buna razı oldukları anlatılacak. Hollanda, İngiltere gibi ülkeler bu konuda zaten ilk adımları atmışlardır. Kısacası Türk özel sağlık sektörünün Avrupa sigortalarıyla iletişime geçmesine pazarlama yapması güncel olgunlaşmış olan bu konuyu kısa sürede neticelendirecek tir. Sağlık turizmi olarak sadece kronik hastalıklar ve planlı tedavi hizmetlerini ucuz olduğu için Avrupa ya (özellikle göçmenlere ) ve 11 Eylül sonrası tablodan dolayı Orta doğu ve Orta Asya ya pazarlanabilir. Sağlık turizmi adına öncelikli sunulacak hizmetler (diş tedavileri,göz lazer tedavisi, estetik cerrahi hizmetleri vb.) şeklinde olmalı.

Devamını Oku