Periapikal Radyogragfi ve Direk Dijital Radyografi

Periapikal Radyogragfi ve Direk Dijital Radyografi

           Periapikal filmler, çenelerin sınırlı bölgelerinin düzlemsel görüntüsünü veren, geleneksel bir görüntüleme tekniğidir. Periapikal filmlerde, objelerin görüntüsünün boyu, açılamaya bağlı değişir. Kemiğin boyutlarını güvenilir bir şekilde vermedikleri için implant tedavi planlamasında tek başlarına yerleri yoktur. 
          Periapikal radyografi, panoramik röntgenlere göre görüntü detaylarını daha iyi verirler. Panoramik filmlerde gözden kaçan patolojiler, periapikal filmlerin ayrıntıları daha net bir şekilde göstermesi nedeniyle yakalanabilir. Bu yüzden, tek diş eksikliği gibi kolay vakalarda, implant planlaması panoramik filmler üzerinden yapılıyorsa, bölgenin daha net izlenebilmesi için periapikal filmlerinde kullanılması daha uygun olur.
         Direkt dijital filmler, geleneksel filmler yerine x-ray ışınlarına duyarlı sensörlerin kullanıldığı ve görüntünün anında kişisel bilgisayarlara aktırılıp izlenebildiği, yeni bir görüntüleme tekniğidir. Günümüzde, anında görüntü alma, ışınlama süresini % 90 oranında azaltma ve banyo işlemlerini ortadan kaldırma gibi olumlu özellikleri sayesinde, hızlı bir şekilde periapikal radyografinin yerini almaya başlamıştır. 
         Direk dijital radyografinin anında görüntü verebilme özelliği, implantın cerrahi aşamaları esnasında kullanılmasını sağlamıştır. İmplantı planlanan bölge kritik anatomik oluşumlara yakınsa, direkt dijital görüntüleme sayesinde anında görüntüler alınarak, açı ve derinlik kontrol edilebilir.
 Gelişen teknoloji ile birlikte tüm medikal alanlarda olduğu gibi diş hekimliği radyolojisinde de konvansiyonel görüntüleme yöntemlerinin yanısıra dijital tekniklere doğru bir yöneliş olmuştur.
         Araştırmamızda, kronik periodontitis tanısı konulan ve flap cerrahisi planlanan, onsekiz hastanın altmış mandibular premolar- molar bölgesinden cerrahi işlem öncesi ve sonrası alınan konvansiyonel radyograflar ve Dijital subtraction radyografi (DSR) görüntüleri ile kemik iyileşim sürecinin takip edilmesi ve her iki tekniğin radyografik verileriyle etkinlik yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır.
         Hastalarda yapılan periodontal cerrahi tedavinin sonuçlarını takip etmek amacıyla cerrahi öncesi (0), cerrahi sonrası 3. ve 6. aylarda periodontal indeks, cep derinliği ve diş eti çekilme miktarı kayıtları alınarak, aynı sürelerde standardize paralel periapikal radyografi tekniği ile elde edilen radyograflar, alveolar kemiklerdeki değişiklikleri saptamak ve yapılan cerrahi işlemin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla, farklı gözlemci değerlendirmeleriyle konvansiyonel ve DSR analizlerine tabi tutulmuştur.
        Sonuçlara göre, indeks değerlerinde ve cep derinliğinde anlamlı azalma, diş eti çekilme miktarlarında ise artış gözlenmiştir.
        Konvansiyonel periapikal radyografi ve DSR sonuçları değerlendirildiğinde, 0-3, 3-6 ve 0-6 ay aralıklarında gözlemci içi tutarlılığının iyi veya orta düzeyde olduğu, gözlemciler arası tutarlılığın ise zayıf düzeyde olduğu görülmüştür. Tüm radyografik değerlendirmeler sonucu ise, periodontal defektlerde yeni kemik oluşumu ortalama değerlerinin takip süreci içerisindeki değişimleri karşılaştırıldığında, tüm zaman aralıklarında defekt dolumlarında DSR verilerinde konvansiyonel radyografi teknik verilerine göre istatistiksel olarak anlamlı artışlar bulunmuştur.
Sonuç olarak, DSR tekniğinin, mineralize dokularda ortaya çıkan ve konvansiyonel radyografik olarak çok net izlenemeyen minimal değişikliklerin belirlenmesinde daha etkin bir teknik olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: Dijital subtraction radyografi, Periodontal kemik defekti, Standardize paralel periapikal radyografi.

3 Boyutlu (3d) On Line Diş Röntgeni

             Direkt dijital filmler, geleneksel filmler yerine x-ray ışınlarına duyarlı sensörlerin kullanıldığı ve görüntünün anında kişisel bilgisayarlara aktırılıp izlenebildiği, yeni bir görüntüleme tekniğidir. Günümüzde, anında görüntü alma, ışınlama süresini % 90 oranında azaltma ve banyo işlemlerini ortadan kaldırma gibi olumlu özellikleri sayesinde, hızlı bir şekilde periapikal radyografinin yerini almaya başlamıştır. 
             Direk dijital radyografinin anında görüntü verebilme özelliği, implantın cerrahi aşamaları esnasında kullanılmasını sağlamıştır. İmplantı planlanan bölge kritik anatomik oluşumlara yakınsa, direkt dijital görüntüleme sayesinde anında görüntüler alınarak, açı ve derinlik kontrol edilebilir. 

Bu yayın ne kadar yararlı oldu?

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Ortalama puanı 4.8 / 5. Oy sayısı: 177

Bana yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

(Zorunlu Değildir.)

× WhatsApp/Randevu Al